Omejevanje širjenja vrtnega zavrtača(xyleborus dispar[fabricius 1792])v jablanovih nasadih jugovzhodnislovenije s pomočjo alkoholnih vab

Omejevanje širjenja vrtnega zavrtača(xyleborus dispar[fabricius 1792])v jablanovih nasadih jugovzhodnislovenije s pomočjo alkoholnih vab

Varstvo rastlin  | 

Omejevanje širjenja vrtnega zavrtača(xyleborus dispar[fabricius 1792])v jablanovih nasadih jugovzhodnislovenije s pomočjo alkoholnih vab

Nazaj