Priporočena sortna lista za krompir v letu 2022

Priporočena sortna lista za krompir v letu 2022

Zbornica svetuje, Poljedelstvo  | 

Tudi v letu 2022 smo v okviru Javne službe v poljedelstvu v sodelovanju s Strokovno skupino za poljedelstvo pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije pripravili Priporočeno sortno listo krompirja za leto 2022. Namen našega dela je pomagati pridelovalcem krompirja pri odločanju za nakup najprimernejše sorte krompirja, ki je kar najbolj prilagojena na naše rastne razmere in zahtevam potrošnikov.  

Nazaj