Priporočila za optimalno spravilo krme s travinja

Priporočila za optimalno spravilo krme s travinja

Živinoreja, Travništvo in pridelava krme  | 

Če želimo pridelati ustrezno količino kakovostne krme, moramo izbrati pravi čas za košnjo in slediti navodilom, ki vplivajo na kakovost krme.

Nazaj