Priprava travne ruše na novo rastno sezono

Priprava travne ruše na novo rastno sezono

JSKS, Zbornica svetuje, Travništvo, pašništvo in pridelava krme  | 

Zelo pomembno je, da travno rušo na novo rastno sezono pripravimo.

Nazaj