Pridelava, sušenje in krmljenje s senom

Pridelava, sušenje in krmljenje s senom

Ekološko kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo, pašništvo in pridelava krme, Predelava živil živalskega izvora  | 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je v okviru EIP projekta Seneno meso in mleko organizirala drugo predavanje v sklopu treh predavanj za kmetije, ki se odločajo za seneno prirejo mesa in mleka.

Program:

• Uvod
• Pridelava sena – Alberta Zorko, KGZS
• Sušenje sena – dr. Janez Benedičič, P-ino
• Krmljenje s senom – dr. Janez Benedičič, P-ino

Nazaj