Porova zavrtalka - "Čebulna muha" (prevod za gluhe in naglušne)

Porova zavrtalka - "Čebulna muha" (prevod za gluhe in naglušne)

JSKS, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo  | 

Porova zavrtalka - "Čebulna muha" (prevod za gluhe in naglušne); Miša Pušenjak; KGZS - Zavod Maribor

Nazaj