Predstavitev ukrepov kmetijske politike za leto 2021

Predstavitev ukrepov kmetijske politike za leto 2021

Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje, Kmetijske podpore, Izobraževanje  | 

Predstavitev ukrepov kmetijske politike za leto 2021 s temami:

  • Register kmetijskih gospodarstev
  • neposredna plačila
  • spremembe in dopolnitve pri ukrepih KOPOP, EK in OMD
  • dobrobit živali
  • Uredba IAKS 2021
  • navskrižna skladnost
  • povzetek
Nazaj