Herbicidi v žitih 2023

Herbicidi v žitih 2023

Varstvo rastlin, Poljedelstvo  | 

Priporočamo, da pregledate posevke na prisotnost plevelov. Pri odločanju o najprimernejšem zaščitnem sredstvu, upoštevajte predvsem plevelno zastopanost, razvojne stopnje posevkov, terminov setve in vrste žita ter priporočene odmerke. Pri vsem skupaj pa je zelo pomembna kakovostna aplikacija (zadostna količina vode).

 

Obvestilo s priporočenimi pripravki registrirani v letu 2023 za zatiranje plevelov v žitih, je dostopno na

http://agromet.mkgp.gov.si/pp/Notices/Details?NoticeID=13447

Nazaj