Varstvo kapusnic pred škodljivimi vrstami žuželk z uporabo protiinsektne mreže

Varstvo kapusnic pred škodljivimi vrstami žuželk z uporabo protiinsektne mreže

Varstvo rastlin  | 

Uporaba protiinsektnih mrež je okolju prijazen način preprečevanja dostopa škodljivcev do gojenih rastlin. V okviru strokovne naloge s področja integriranega varstva rastlin smo v letu 2022 nadaljevali s poskusom uporabe tovrstnih mrež v pridelavi zelja.

Nazaj