Farminar - spremljanje prirasta pri govejih pitancih - tehtanje

Farminar - spremljanje prirasta pri govejih pitancih - tehtanje

JSKS, Živinoreja, Gospodarjenje, Živinoreja, Gospodarjenje  | 

Govedorejski farminar s kmetijskimi svetovalci iz KGZ Novo mesto, kjer bodo spremljali prirast pri govejih pitancih

Prispevek so pripravili Martin Mavsar, Tatjana Kmetič Škof in Anja Mežan

Nazaj