Pridelava špargljev

Pridelava špargljev

JSKS, Zbornica svetuje, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo  | 

Pridelava špargljev; Ana Ogorelec, Valentina Šajn in Tina Trebušak, KGZS - Zavod Ljubljana

Nazaj