Sorte ozimnih žit za setev jesen 2019

Sorte ozimnih žit za setev jesen 2019

JSKS, Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava, Poljedelstvo, Travništvo, pašništvo in pridelava krme  | 

Sorte ozimnih žit za setev jesen 2019

Nazaj