Naša stališča in pripombe

Izberite kategorijo:
Svet KGZS o Skupni kmetijski politiki
Dodatne obdavčitve so nesprejemljive
Tudi vetrolom je huda naravna nesreča
Podeželje prepuščeno zverem
Na novinarski konferenci so sodelovali (od leve): podpredsednik Sindikata kmetov Slovenije Roman Žveglič, predsednik KGZS Cvetko Zupančič,Marjan Hren, predsednik Zveze lastnikov gozdov Slovenije, ter Stane Bergant, predsednik Društva lastnikov gozdov Gore

Pravica do kmetovanja

Kmetijstvo in okolje, Sporočila za javnost, Stališča in pripombe | 10. 05. 2018
Kakovostnih in zanesljivih pridelkov ter gospodarne pridelave hrane si ni mogoče zamisliti brez sodobnega varstva rastlin.
Dvojna škoda zaradi podlubnikov