Naša stališča in pripombe

Izberite kategorijo:

Dovolj je!

Sporočila za javnost, Stališča in pripombe | 16. 12. 2020
Dovolj je!
Zbornica o PKP6
Anketa o viziji razvoja slovenskega podeželja
Naš odziv na predlog sprememb zakona o kmetijstvu
Dogovor SKP ocenjujemo pozitivno
Nezadovoljni z zvišanjem prispevka za vzdrževan...
Sprememba Zakona o divjadi in lovstvu
Kmetje morajo ostati zdravi, da bodo lahko oskrbeli prebivalstvo s hrano