Predlog zakona je primeren tudi za kmetijstvo

Predlog zakona je primeren tudi za kmetijstvo

Sporočila za javnost, Stališča in pripombe  | 
Kmetje morajo ostati zdravi, da bodo lahko oskrbeli prebivalstvo s hrano

Kmetje morajo ostati zdravi, da bodo lahko oskrbeli prebivalstvo s hrano

Prvi odziv KGZS na predlog zakona o interventnih ukrepih. Pripravljajo se že prva dopolnila.

Na KGZS ocenjujemo, da je Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo primeren odgovor na trenutne težave v kmetijski pridelavi, dopolnilnih dejavnosti in živilskem sektorju.

Že ob pripravi zakona smo vladi predlagali, da morajo ukrepi zajeti vse panoge, ki so se znašle v težavah tudi na področju kmetijstva, vključno z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijah in  hkrati zagotoviti pomoč za ohranjanje proizvodnje. Prav tako smo opozorili, da se kmete, ki so vključeni v sistem pokojninsko invalidskega zavarovanja, obravnava enako kot samozaposlene in druge dejavnosti, kar velja tudi za vse upokojene kmete. Naš predlog je bil tudi, da se ohranja pogoje za pridelavo hrane z zagotavljanjem nemotene preskrbe z repromaterialom in možnostjo opravljanja sezonskih del. Naša želja je bila tudi, da se z različnimi ukrepi spodbuja pridelavo in prirejo, ter povezovanje in organiziranje proizvodnje v prehranski verigi.

Po prvi oceni so večino naših predlogov upoštevali, seveda pa je treba počakati, kako se bodo ti ukrepi obnesli v resničnem življenju. Če se bodo pokazale kakšne pomanjkljivosti ali pa da je treba ukrepe prilagoditi razmeram na terenu, bomo pravočasno pripravili ustrezna dopolnila. Prav tako že pripravljamo nove predloge in pobude za napovedani nov sveženj ukrepov.

Predvsem pa je pomembno,  da tudi kmetje ostanemo zdravi, da bomo lahko opravili svoje osnovno poslanstvo.

Sicer pa predlog zakona prinaša obsežne spremembe in olajšave za celotni sektor kmetijstva, živilske industrije, ribištva in gozdarstva. Zakon predvideva finančno pomoč nosilcem in članom kmetij ali drugim fizičnim osebam, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovane kot kmet, za čas trajanja nezmožnosti za delo zaradi potrjene okužbe z virusom COVID-19.

Poleg tega zakon uvaja tudi izredno pomoč v obliki temeljnega dohodka. Do te pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka je upravičen tisti, ki zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu. Izredna pomoč velja tudi za kmete, ki so vključeni v obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Kar se tiče socialnih prispevkov, zakon predvideva, da so samozaposlene osebe in kmetje, ki so vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za april in maj oproščeni plačila prispevkov za vsa obvezna socialna zavarovanja v celoti. Zakon poleg tega določa tudi odlog plačila prispevkov za kmete, gozdarje in ribiče, ki so vključeni v obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Zakon tudi določa oprostitev plačila akontacije dohodnine in spremembe pri katastrskem dohodku. Zakon poleg tega uvaja finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka.

V pomoč kmetijskemu sektorju zakon nalaga javnim zavodom, da morajo nabaviti najmanj 50 odstotkov pridelanih ali predelanih kmetijskih pridelkov oziroma živil z območja Slovenije glede na celotno nabavo pridelanih kmetijskih pridelkov in živil, pri čemer morajo biti vse faze pridelave in predelave opravljene v Sloveniji. In ne nazadnje zakon predvideva ukrep, da izvajalec začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu lahko opravlja delo prekinjeno ali neprekinjeno brez omejitve števila dni.

Več podrobnosti lahko preberete v sporočilu za javnost Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano TUKAJ.

Nazaj

Prihajajoči dogodki