Dogovor SKP ocenjujemo pozitivno

Dogovor SKP ocenjujemo pozitivno

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Sporočila za javnost, Stališča in pripombe  | 
Dogovor SKP ocenjujemo pozitivno

Mnenje predsednika KGZS Cvetka Zupančiča o pogajanjih na vrhu EU, ki naj bi Sloveniji prinesla 1,6 milijarde evrov za izvajanje ukrepov skupne kmetijske politike.

Ključne besede: Skupna kmetijska politika

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije menimo, da je sprejem dogovora glede izvajanja ukrepov skupne kmetijske politike izjemno pomemben. Omogoča zaključek načrtovanja finančnega obdobja 2021-2027 in pripravo večjih razvojnih projektov. Dogovor ocenjujemo pozitivno, saj so se sredstva za kmetijstvo, glede na predlog z maja 2018, povečala.

Ohranitev višine sredstev sedanjega obdobja je z vidika Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije nujna. Z zelenim dogovorom in resolucijo »Naša hrana, podeželje in naravni viri po letu 2021«, kmetijstvo čaka kar nekaj pomembnih izzivov, za njihovo uresničevanje pa računamo prav na sredstva instrumenta za okrevanje. Z njimi bodo lahko podprti nekateri investicijski ukrepi in pričakujemo, da se nam bo na nacionalni ravni uspelo dogovoriti zanje. Prav tako je zelo pomembno, da bodo na nacionalnem nivoju zagotovljena sredstva, ki so pogoj za pridobitev evropskih sredstev. Zato pričakujemo, da bo obseg nacionalnih sredstev ostal enak.

Več o dogovoru na povezavi TUKAJ.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Ekološko kmetijstvo

Specializirano predavanje in dobre prakse trženja

19. 03. 2024 ob 17:00

Predavalnica KGZ Celje, Trnoveljska c...

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije (ZDEKS) v okviru "Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023" vabi na

Specializirano predavanje in dobre prakse trženja:

ZNAČILNOSTI IN PREDNOSTI EKOLOŠKE ŽIVINOREJE  s koraki do uspešne preusmeritve

& DIREKTNO TRŽENJE EKOLOŠKEGA MESA Z DODANO VREDNOSTJO na primeru predelave in prodaje ekološke kmetije Jenšterle