1,6 milijarde evrov za izvajanje ukrepov SKP

1,6 milijarde evrov za izvajanje ukrepov SKP

JSKS, Zbornica svetuje, Sporočila za javnost, Gospodarjenje  | 
1,6 milijarde evrov za izvajanje ukrepov SKP

Voditelji EU so včeraj končali večdnevna pogajanja o večletnem finančnem okvirju za obdobje 2021-2027 in inštrumentu za okrevanje. Kot navajajo v sporočilu MKGP je  bil del pogajanj namenjen višini sredstev za skupno kmetijsko politiko, oziroma prihodnosti kmetijskega sektorja in podeželja.

Ključne besede: Skupna kmetijska politika

Sloveniji je uspelo na področju skupne kmetijske politike izpogajati več sredstev, kot je predlagala Evropska komisija maja 2018. Tako naj bi po trenutnih ocenah v naslednjem finančnem obdobju 2021-2027 prejela 1,6 milijarde evrov (v cenah 2018) oziroma 1,8 milijarde evrov v tekočih cenah. Ministrica dr. Aleksandra Pivec je po zaključku pogajanj izrazila zadovoljstvo nad bistveno izboljšanim predlogom Evropske komisije glede sredstev za razvoj podeželja.

Na področju Skupne kmetijske politike je Slovenija uspela zadržati obseg neposrednih plačil nominalno na primerljivi ravni kot v obstoječem obdobju 2014-2020. Hkrati je uspela bistveno izboljšati prvotni predlog Evropske komisije glede sredstev za ukrepe razvoja podeželja.

V sporočilu MKGP je tako navedeno, da bo Slovenija  v obdobju 2021-2027 predvidoma imela na voljo za neposredna plačila sredstva v višini 921 milijonov evrov (tekoče cene). Ovojnica za sektorske programe v vinogradništvu je za nekaj odstotkov nižja, kot v sedanjem obdobju. Ovojnica za čebelarstvo pa se bo skoraj podvojila. Po lastnih izračunih tako lahko računamo na sredstva v višini 33,9 milijonov evrov za vinogradništvo ter in 4,5 milijona evrov za  čebelarstvo v naslednjem 7-letnem obdobju.

Na področju razvoja podeželja kompromisni predlog prinaša 795,5 milijonov evrov iz večletnega finančnega okvirja, in dodatnih 75 milijonov evrov iz naslova inštrumenta za okrevanje.

V okviru pogajanj je bil dosežen tudi dogovor, da je možno prenašati sredstva iz neposrednih plačil na ukrepe razvoja podeželja in obratno. Iz neposrednih plačil, je možno prenesti 25 % v II. steber ter dodatnih 15 %, če se bodo sredstva porabila za ukrepe s področja varovanja okolja in podnebnih sprememb, in dodatna 2 %, če sta namenjena za mlade kmete. Prav tako se lahko obratno, sredstva prenašajo iz 2. stebra na 1. steber (neposredna plačila), in sicer do 25 %.

Ob tem je v sporočilu MKGP poudarjajo, da je Slovenija ves čas trajanja pogajanj opozarjala na pomen razvoja podeželja, na nujnost zagotavljanja sredstev za izvajanje te politike in uspešno pridobila dodatnih 50 milijonov evrov sredstev v končnici pogajanj.

Stališče KGZS glede dogovora TUKAJ.

Nazaj

Prihajajoči dogodki