Nezadovoljni z zvišanjem prispevka za vzdrževanje gozdnih cest

Nezadovoljni z zvišanjem prispevka za vzdrževanje gozdnih cest

Stališča in pripombe, Gozdarstvo in lovstvo  | 
Nezadovoljni z zvišanjem prispevka za vzdrževanje gozdnih cest

KGZS je ob dvigu katastrskega prispevka (KD) za gozd lani septembra predlagala spremembo uredbe tako, da se  zniža odstotek  pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest in da sredstva ostanejo na enaki ravni kot v preteklih letih.

Iz ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so nam na takratno pobudo odgovorili, da je povišanje nujno in le to utemeljili z oceno Zavoda za gozdove Slovenije. Na terenu se naj bi povišana sredstva rabila za vzdrževanja zaradi prenizkih vlaganj v preteklem obdobju ter dodali, da so gozdne ceste v tretjinskem deležu tudi javnega značaja in da povišan delež prispeva tudi država. V nadaljevanju so navedli, da bodo o različnih možnostih znižanja prispevka še razmislili.

Ob ukrepih za omilitev posledic virusa COVID 19 smo ponovno predlagali znižanje odstotka odmere, kar bi bila primerna rešitev tudi za obdobje po koncu pandemije glede na stanje v panogi. Žal predlog ni bil sprejet.  Na KGZS bomo vztrajali pri zahtevi, da ohranimo višino prispevka iz preteklega obdobja.

Nazaj

Prihajajoči dogodki