Naša stališča in pripombe

Izberite kategorijo:
Škodo je predstavil Martin Mavsar, specialist za sadjarstvo pri KGZS - Zavodu Novo mesto (prvi z leve).
Spoštovane kmetice, kmetje, državljanke in drža...
Zaradi nepravilne rabe FFS so ogroženi tudi divji opraševalci (Foto: Danilo Bevk)
Na glavo obrnjen škorenj je znak nestrinjanja s preštevilnimi in nerazumnimi omejitvami, ki se jih nalaga kmetijstvu.
Nerazumljivo je, da so pri zaščiti pitne vode na vodovarstvenem območju kriteriji za kmetovanje povsem drugačni kot kriteriji za gradnjo kanala C0.
O nadomestilu zaradi zmanjšanja dohodka na obmo...