Zaščita pitne vode: kmetovati se ne sme, gradi pa se lahko?

Zaščita pitne vode: kmetovati se ne sme, gradi pa se lahko?

Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Delo organov KGZS, Stališča in pripombe, Zemljišča in gradnje, Gospodarjenje  | 
Nerazumljivo je, da so pri zaščiti pitne vode na vodovarstvenem območju kriteriji za kmetovanje povsem drugačni kot kriteriji za gradnjo kanala C0.

Nerazumljivo je, da so pri zaščiti pitne vode na vodovarstvenem območju kriteriji za kmetovanje povsem drugačni kot kriteriji za gradnjo kanala C0.

V petek je bil zaradi številnih dvomov v zakonitost postopkov v zvezi z izgradnjo povezovalnega kanalizacijskega kanala C0 na pobudo KGZS sestanek s predstavniki Ministrstva za naravne vire in prostor.

 

Ključne besede: kanal C0,

Predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije  (KGZS) Roman Žveglič je skupaj s sodelavci in predstavniki prizadetih obdelovalcev kmetijskih zemljišč na območje gradnje kanala C0 predstavil problematiko in konkretne očitke glede kršitve gradbene, prostorske in okoljske zakonodaje.

KGZS je izpostavila, da so nerazumljiva dvojna merila, ki jih obdelovalci zemljišč konkretno občutijo. Pri zaščiti pitne vode na vodovarstvenem področju so kriteriji za kmetovanje namreč popolnoma drugačni kot kriteriji za gradnjo kanala C0. Kmetovanje je omejeno s številnimi pravili, saj gre za vodovarstveno območje in pridelovalci hrane, predvsem zelenjave, vsa ta pravila dosledno spoštujejo.

Na drugi strani pa se pri sami gradnji kanala C0 krši številna naravovarstvena pravila, čeprav je njihovo spoštovanje naloženo v konkretnih upravnih aktih. Prav tako je Ustavno sodišče RS, ravno zaradi ocene, da je morebiti ogrožena pitna voda, zadržalo izvajanje Uredbe, ki je posebej strogo določala uporabo fitofarmacevtskih sredstev. Kmetje posledično ne smejo uporabljati niti tistih sredstev, ki so sicer dovoljena v ekološkem kmetovanju.

KGZS je na sestanku jasno izrazila zahtevo, da Ministrstvo pregleda vse postopke in organom v sestavi ter pristojnim inšpekcijskim službam naloži naloge preveritve in nadzora zakonitosti postopkov povezanih z izgradnjo kanala C0. Dogovorjeno je bilo tudi nadaljnje sodelovanje na način, da KGZS še naprej obvešča in seznanja ministrstvo s konkretnimi kršitvami. KGZS želi zaščititi kmetijsko obdelavo in pitno vodo na konkretnem območju, zato od državnih inštitucij upravičeno pričakuje, da bodo storile vse, da se ta dva cilja zasledujeta tudi pri gradnji javne infrastrukture.

Nazaj

Prihajajoči dogodki