Razmere v kmetijstvu so vsak dan slabše

Razmere v kmetijstvu so vsak dan slabše

Sporočila za javnost, Stališča in pripombe, Ekonomika in davki, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo  | 
Na novinarski konferenci o slabih razmerah v slovenskem kmetijstvu

Na novinarski konferenci o slabih razmerah v slovenskem kmetijstvu

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) opozarja, da je razmik med stroški in odkupnimi cenami kmetijskih pridelkov vse večji.

Na današnji novinarski konferenci je vodstvo KGZS opozorilo na zaskrbljujoč položaj slovenskega kmeta. V letošnji pomladi in poletju namreč ugotavljajo, da prihaja do resnih zaostritev pogojev pridelovanja, posebej z izjemno visokimi rastmi cen vhodnih stroškov, katere na kmetijah »vgrajujejo« v kmetijsko pridelavo. »Ugotovitve so resnično zaskrbljujoče. V rastlinski pridelavi so se cene vhodnih stroškov, poleg znanih podražitev energije, predvsem goriv, v zadnjih mesecih pomembno povišale,« je opozoril Janez Pirc, direktor KGZS, in dodal: »Še hujše pa so razmere v živinorejski proizvodnji: poleg naštetih podražitev, katere bremenijo pridelavo krme na poljih in travnikih, so se izjemno močno podražile tudi vse vrste krme. Na drugi strani ostajajo cene ključnih živinorejskih proizvodov (mleko, goveje, prašičje, perutninsko meso in meso drobnice) praktično na istih ravneh – z vmesnimi znižanji - že nekaj zadnjih let.«

Razloge zaradi takšnih neskladij je treba iskati v neurejenih razmerah v prehrambni verigi, je dejal predsednik KGZS Roman Žveglič, in hkrati opozoril: »S tako nizkimi odkupnimi cenami kmetje ne bodo mogli več vlagati v obstoj in razvoj svojih kmetij, predvsem pa se kmetije ne bodo mogle prilagoditi višjim standardom, ki jih od nas pričakuje in zahteva družba.«

Sicer pa so na KGZS še poudarili, da navedene kritične razmere v tekoči pridelavi, visoka raven cen vhodnih stroškov ob obstoječih ravneh odkupnih cen kmetijskih proizvodov, ne omogočajo vlaganj v proizvodne kapacitete. Nasprotno: ob ohranjanju sedanjih cenovnih razmer pričakujejo, da bodo rejo opustili tudi tisti rejci, ki so doslej vztrajali in s svojo pridelavo - praviloma na območjih z omejenimi dejavniki – kljub doseganju le skromnega dohodka ohranjali kmetije, hkrati pa tudi kulturno krajino in pogoje za privlačnost podeželja za obiskovalce iz urbanih območji.

Zato na KGZS vztrajajo, da je dvig produktivnosti kmetij in posledično konkurenčnejšo pridelavo na kmetijskih gospodarstvih ključnega pomena za slovensko kmetijstvo. Slovenija tako mora iz evropskih, kot tudi iz lastnih sredstev zagotoviti dodaten denar za pospešeno posodobitev slovenskih kmetij.

Povezava na posnetek novinarske konference: KGZS o razmerah v slovenskem kmetijstvu

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!