Napad zveri pri Cerknici – človek ogrožen sredi dopoldneva

Napad zveri pri Cerknici – človek ogrožen sredi dopoldneva

Kmetijstvo in okolje, Sporočila za javnost, Drobnica, Živinoreja, Gospodarjenje  | 
Foto Pexels

Foto Pexels

V dopoldanskem času 12. julija med 9. in 10. uro, je rejec Vojko Hren na pašniku na Gričih nad Begunjami pri Cerknici ugotovil napad zveri. Med štetjem poginulih in preživelih živali se je med njim in tropom pojavil volk ali šakal (to bo pokazala analiza DNK). Zver se je obrnila proti rejcu in ta se jo je ubranil z mahanjem s palico in kričanjem nanjo. Po pomoč se je rejec obrnil na lovca, ker se je bal ponovnega napada zveri.

Ključne besede: napad volka, zveri, sporočilo medijem

Rejec je v sredo našel pomorjeni dve odrasli ovci in sedem jagnjet. Počutil se je ogroženega, ob tem pa je kasneje povedal, da se je to zgodilo ob sprehajalni poti okrog pašnikov, po katerih dnevno hodijo otroci in starejši opazovat ovčke. Pašnik se nahaja kakih 100 metrov od naselja. Ob včerajšnjem obhodu pašnika je odkril še eno na novo ubito jagnje. Tako mu je sedaj od 40-glavega tropa ovac ostalo le še trideset živali. Neposredna škoda, ki jo je evidentiral predstavnik Zavoda za gozdove, Krajevne enote Cerknica, natančno še ni znana, je pa dejstvo, da je bilo na tem območju Upravne enote to pomlad že okrog 10 napadov velikih zveri.

Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije smo nad dogodkom zgroženi in zahtevamo, da se nemudoma pristopi k odstrelu te živali, prav tako pa naj se tudi na vseh območjih, kjer se velike zveri pojavljajo, ukrepa tudi preventivno. To je treba storiti zaradi zaščite avtohtonih rejnih živali, še bolj pa zaradi varnosti človeka.

Morda se premalokrat zavemo strateškega pomena trajnosti slovenskega kmetijstva in kaj to sploh pomeni. Dejstvo je, da mora trajnostni oziroma sonaravni razvoj enakomerno vključevati okoljsko, družbeno in ekonomsko komponento. V Sloveniji je to ravnovesje vedno bolj neenakomerno. Okolijska trajnost in z njo povezana zaščita zveri ogroža družbeno in ekonomsko komponento. Slovensko kmetijstvo tako postaja vse manj trajnostno, nevarno in predvsem za mlade vedno manj zanimivo.

Nazaj

Prihajajoči dogodki