Vloga za oceno škode pri izvajalcih ribiškega upravljanja in v sektorju akvakulture

Vloga za oceno škode pri izvajalcih ribiškega upravljanja in v sektorju akvakulture

Kmetijstvo in okolje, Ostale rejne živali  | 
Vloga za oceno škode pri izvajalcih ribiškega upravljanja in v sektorju akvakulture

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) vabi vse izvajalce ribiškega upravljanja in subjekte v sektorju akvakulture, ki so utrpela škodo zaradi poplav in plazov v letošnjem avgustu, k oddaji Obrazca za popis škode pri izvajalcih ribiškega upravljanja in v sektorju akvakulture zaradi poplav in zemeljskih plazov v Republiki Sloveniji v mesecu avgustu 2023. Rok za oddajo je 21. september 2023.

Ključne besede: škoda, poplave, ribiški upravljavci, ribogojnice

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na osnovi sklepa Uprave za zaščito in reševanje (URSZR) začelo z oceno škode v gospodarstvu, ki se nanaša na škodo pri izvajalcih ribiškega upravljanja in v sektorju akvakulture zaradi poplav in plazov. Izvajalci ribiškega upravljanja in subjekti v sektorju akvakulture lahko pripravijo oceno škode na: premičninah (stroji in oprema), zalogah in živalih.

Ocena škode pri izvajalcih ribiškega upravljanja in v sektorju akvakulture zaradi poplav in plazov na širšem območju Republike Slovenije v avgustu 2023, ki jo bodo oškodovanci posredovali na MKGP, bo osnova za pripravo ukrepov iz Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 in Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. Ocena škode na stvareh (nepremičnine, objekti, prostoživeče ribe) se ne vključuje v to oceno škode, saj jo bodo oškodovanci prijavili svoji občini na posebnem obrazcu, ki ga izda občina.

Upravičenci do pomoči

Oceno škode predložijo oškodovanci, ki so izvajalci ribiškega upravljanja (ribiške družine - koncesionarji) in subjekti v sektorju akvakulture (ribogojnice) in so utrpeli škodo v prizadetih občinah, skladno s sklepom URSZR. Sklep kot potencialno prizadete občine opredeljuje občine v regijah: Dolenjska, Gorenjska, Koroška, Osrednjeslovenska, Notranjska, Pomurje, Podravje, Posavje, Severno primorska, Vzhodno Štajerska, Zahodno Štajerska in Zasavje. Oškodovanci lahko na svoji občini preverijo, ali se posamezna občina šteje za prizadeto.

Oškodovanci lahko na dveh ločenih prilogah obrazca prijavijo škodo na:

  • premičninah (stroji, oprema),
  • zalogah (krmila, gnojila, razkužila, repromaterial),
  • živalih (ribe v ribogojniškem obratu in/ali komercialnem ribniku).

Postopek in rok za oddajo obrazca za oceno škode

Obrazec za oceno škode morajo oškodovanci izpolniti skladno z navodili, ki so kot priloga k obrazcu, ter ga poslati na MKGP najkasneje do 21. septembra 2023.

Izpolnjen, datiran in podpisan obrazec morajo oškodovanci poslati na enega od dveh načinov:

  • po elektronski pošti na naslov: gp.mkgp@gov.si s pripisom »Poplave avgust 2023 - popis škode pri RD in v sektorju AQ«,
  • priporočeno po pošti na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (z oznako »Poplave avgust 2023 - popis škode pri RD in v sektorju AQ«).

Oškodovanci, ki ne bodo pravočasno (do 21. septembra 2023) posredovali Obrazca na MKGP, ne bodo upravičeni do pomoči iz ukrepov po Zakonu o interventnih ukrepih za odpravo posledic.

Obrazec s prilogo ter Navodila za izpolnjevanje obrazca so dostopni na povezavi.

(Vir: MKGP)

Nazaj

Prihajajoči dogodki