Čebelarji, ne spreglejte dveh javnih razpisov

Čebelarji, ne spreglejte dveh javnih razpisov

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Čebele, Trženje in promocija, Gospodarjenje  | 
Čebelarji, ne spreglejte dveh javnih razpisov

V Uradnem listu RS sta bila 30. junija 2023 objavljena dva javna razpisa za sektor čebelarskih storitev. Sredstva so namenjena za promocijo čebelarstva in podporo čebelarskim društvom pri izvajanju pašnih redov.

Rok za oddajo vlog prične teči 10. julija 2023 ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa do 31. julija 2023 do 23.59. ure.

Ključne besede: čebelarstvo, javni razpis, promocija, pašni redi

1./ Javni razpis za podintervencijo promocija čebelarstva v programskem letu 2023 v obdobju od 1. januarja do 31. julija 2023

Predmet javnega razpisa je povračilo stroškov nakupa promocijskih izdelkov za podintervencijo Promocija čebelarstva, katerega glavni namen je promocija čebelarstva in ozaveščanje o pomenu čebel, čebeljih pridelkov, ohranjanja narave in biotske pestrosti.

Vlagatelj je društvo, ki je v Centralnem registru društev registrirano kot čebelarsko društvo. Vlagatelj mora imeti izdelan načrt uporabe promocijskih izdelkov in promocijskih videopredstavitev o čebelarjenju.

Upravičeni stroški:

  • stroški nakupa novih promocijskih izdelkov;
  • stroški nakupa video-vsebin o čebelarjenju.

Rok za oddajo vlog začne teči 10. julija 2023 z začetkom ob 9.00 uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2023 do 23.59 ure.

Skupna višina nepovratnih sredstev v okviru tega razpisa znaša do 17.573,40 eurov.

Javni razpis in razpisna dokumentacija TUKAJ.

2./ Javni razpis za podintervencijo podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2023

Predmet javnega razpisa je podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov iz podintervencije Podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2023 od 1. januarja do 31. julija 2023, katerega glavni namen je zagotavljanje pogojev za dostop do čebeljih paš na drugih območjih ter s tem enakomernejše poseljenosti s čebelami. Vlagatelj je pravna oseba, ki je registrirano čebelarsko društvo ter izpolnjuje predpisane pogoje za pridobitev sredstev.

Vlagatelj je upravičen do podpore za izvajanje pašnih redov, če:

  • je registrirano čebelarsko društvo;
  • ima na dan oddaje vloge potrjen pašni red v skladu s predpisom, ki ureja kataster čebelje paše, čebelarski pašni red in program napovedi medenja (veljavna odločba o potrjenem čebelarskem pašnem redu);
  • ima na dan 30. junija v koledarskem letu oddaje vloge v Registru čebelnjakov vpisanih vsaj 10 stojišč v skladu s predpisom, ki ureja označevanje čebelnjakov in stojišč.

Rok za oddajo vlog začne teči 10. julija 2023 z začetkom ob 9.00 uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2023 do 23.59 ure.

Skupna višina nepovratnih sredstev v okviru tega javnega razpisa znaša do 48.816,00 evrov.

Javni razpis in razpisna dokumentacija TUKAJ.

VEČ O TEM na strani pristojnega ministrstva TUKAJ.

Nazaj

Prihajajoči dogodki