Uveljavljanje povračila nadomestila plače zaradi poplav

Uveljavljanje povračila nadomestila plače zaradi poplav

Kmetijstvo in okolje, Zaposlitev in sociala, Gospodarjenje  | 
Poplave 2023

Poplave 2023

Od danes dalje je mogoče uveljaviti povračilo nadomestila plače zaradi poplav. Do povračila so upravičena tudi kmetijska podjetja in kmetje, ki zaposlujejo delavce.

Ključne besede: poplave, nadomestilo plače, kmetijska podjetja

Povračilo lahko delodajalci uveljavijo tako zaradi višje sile kot tudi zaradi napotitve delavcev na čakanje na delo, vendar le za delavce, s katerimi imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. Za druge oblike dela (npr. študenstko delo, začasno in občasno delo v kmetijstvu, ipd.) ukrep povračila nadomestila plače ne velja.

Povračilo nadomestila plače lahko uveljavlja vsak delodajalec, in sicer preko portala za delodajalce na Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ). Več o samem načinu uveljavljanja povračila plače zaradi višje sile ali zaradi napotitve delavca na čakanje na delo, je mogoče prebrati na spletnih straneh ZRSZ, kjer so objavljeni pogoji za upravičenost do povračila, roki za vložitev vlog ter opisan postopek.

Podrobnejše informacije glede uveljavljanja povračila nadomestila zaradi višje sile so dostopne TUKAJ, za povračilo nadomestila zaradi napotitve delavca na čakanje pa TUKAJ.  Ob tem dodajamo, da se člani KGZS za pomoč pri pripravi obveznih dokazil, ki jih morate priložiti pri posameznem upravičenju, lahko obrnete na pravno službo KGZS.

Posebej izpostavljamo, da se kmetje, ki kot posamezniki zaposlujejo delavce po pogodbi o zaposlitvi praviloma ne bodo mogli registrirati na portalu za delodajalce. Kar pa ne pomeni, da niso upravičeni do oddaje vloge. Svetujemo, da se za pridobitev vloge obrnejo na brezplačno telefonsko številko klicnega centra ZRSZ: 080 2055 ali pošljejo e-pošto na naslov: kontaktni.center@ess.gov.si ter navedejo, da zaradi nezmožnosti dostopa do portala za delodajalce prosijo za posredovanje vloge. Poleg naj pripišejo tudi svojo davčno številko.

Čas za oddajo vloge je 15 dni od napotitve zaposlenega na začasno čakanje na delo oziroma začetka odsotnosti zaposlenega zaradi višje sile oziroma od uveljavitve ZOPNN-F. Rok za vložitev vloge za posamezno upravičenje se za delavce, ki so že pred uveljavitvijo ZOPNN-F bili napoteni na čakanje na delo ali so uveljavljali višjo silo izteče 28.8.2023. Ukrep povračila plače zaradi višje sile sicer velja od 3.8.2023 do 31.12.2023, ukrep povračila plače zaradi napotitve na čakanja na delo pa od 3.8.2023 do 31.10.2023.

Denarna pomoč za samozaposlene

Poleg zgornjih ukrepov je bila z novelo ZOPNN-F uveljavljena tudi denarna pomoč za samozaposlene, do katere bodo upravičeni tudi kmečki zavarovanci. Glede vložitve vloge za s Finančne uprave RS sporočajo, da bo vloga predvidoma na voljo 25. septembra, in sicer preko eDavkov. Več o tem je mogoče prebrati TUKAJ.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki