Eknjižnica - Strokovna gradiva

Leto:

Vrsta gradiva:

Oblika Naslov Datum Zavod
Smernice dobre prakse namakanja z vidika mikrobiološke ustreznosti vode 201... 11. 09. 2018 Zbornični urad
Navodila za kmetovanje v degradiranem okolju - Zgornja Mežiška dolina 13. 11. 2015 Zbornični urad
Kmetovanje na vodovarstvenih območjih 13. 11. 2015 Zbornični urad
Gnojenje travinja s tekočimi organskimi gnojili 13. 11. 2015 Zbornični urad
Namakanje kmetijskih zemljišč 13. 11. 2015 Zbornični urad
Odpadne vode 13. 11. 2013 Zbornični urad
Gnojevka iz bioplinskih naprav in ekološko kmetijstvo 13. 11. 2012 Zbornični urad
Smernice dobre prakse namakanja z vidika mikrobiološke ustreznosti vode 13. 11. 2018 Zbornični urad
Tehnološki ukrepi pri pridelavi koruze za zmanjšanje vpliva suše 13. 11. 2015 Zbornični urad
Model za izračun upravičenosti namakanja 13. 11. 2015 Zbornični urad
Tehnološka navodila ob poplavah 13. 11. 2014 Zbornični urad
Miša Pušenjak: Za nami še en vpad mrzlega zraka, kako naprej? 15. 04. 2020 Zbornični urad
Dilema med ohranjanjem biodiverzitete in preživetjem kmetije 01. 12. 2020 Zbornični urad
Tehnološka navodila za namakanje 17. 12. 2020 Zbornični urad
Biodiverziteta na planinah za učence osnovnih šol 06. 07. 2020 Zavod Kranj
Biodiverziteta na planinah za agrarne skupnosti 06. 07. 2020 Zavod Kranj
Biodiverziteta na planinah za prebivalce planin 06. 07. 2020 Zavod Kranj
Biodiverziteta na planinah za obiskovalce planin 06. 07. 2020 Zavod Kranj
Biorazgradljive folije 01. 07. 2020 Zavod Ljubljana
Kako najti ustrezne pripravke za varstvo rastlin (fito info) 25. 05. 2020 Zavod Maribor
Ohranitveno kmetijstvo 15. 12. 2020 Zbornični urad
Način reje in sistemi molže na kmetijah, v kontroli prireje mleka v Sloveni... 28. 04. 2021 Zbornični urad
Dosevki za boljšo rodovitnost tal in opraševalce-rastline 20. 04. 2022 Zavod Celje
Ukrepi kmetijske politike za leto 2022 18. 02. 2022 Zavod Novo mesto
Predavanja s področja travništva in živinoreje 2021 14. 03. 2021 Zavod Novo mesto
Na mojem zemljišču se gradi kolesarska pot - katere pravice imam? 10. 03. 2022 Zbornični urad
Obnova travne ruše poškodovane po divjih prašičih 18. 02. 2022 Zbornični urad