V čakanju na uredbo in bruseljsko potrditev

V čakanju na uredbo in bruseljsko potrditev

Kmetijstvo in okolje, Obvestila za javnost, Kmetijstvo, Ekološko kmetovanje  | 
V čakanju na uredbo in bruseljsko potrditev

Letos ne oddate vlog za denarna nadomestila na VVO I do 31. marca

Kmetje, ki kmetujete na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO I), ste zaradi izpolnjevanja obveznosti vodovarstvenega režima in posledično zmanjšanja dohodka iz kmetijske dejavnosti, upravičeni do denarnega nadomestila. Za pridobitev denarnega nadomestila ste morali vsako leto v obdobju od 31. januarja do 31. marca oddati vlogo pri zavezancu, to je izvajalcu javne službe oskrbe s pitno vodo.

V zvezi s tem vas obveščamo, da je uredba, ki je urejala izplačilo denarnih nadomestil na VVO I (Uredba o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima, Uradni list RS, št. 105/1164/1244/1355/1597/1577/16 in 197/20), z 31. decembrom 2022 prenehala veljati, zato vlog za izplačilo denarnega nadomestila letos ni mogoče oddati do 31. marca.

V pripravi je nova uredba, ki je bila do 7. februarja 2023 v javni obravnavi in je trenutno v medresorski obravnavi. Ker se denarna nadomestila izplačujejo kot državna pomoč, morajo uredbo potrditi še na Evropski komisiji v Bruslju. Predvidoma bodo postopki sprejemanja in potrjevanja nove uredbe končani letos pozno poleti. V skladu s to uredbo boste vloge za denarna nadomestila lahko oddali do 15.septembra, o čemer vas bomo pravočasno obvestili.

Nazaj

Prihajajoči dogodki