11. strokovna konferenca »Aktualno na področju ekološkega kmetijstva 2023

11. strokovna konferenca »Aktualno na področju ekološkega kmetijstva 2023

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, JSKS, Izobraževanje, Živinoreja, Rastlinska pridelava  | 
11. strokovna konferenca »Aktualno na področju ekološkega kmetijstva 2023

Organizira jo Inštitut za ekološko kmetijstvo pri Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede (FKBV) s partnerji v okviru "Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023" v četrtek, 19. 10. 2023 ob 9. uri v prostorih FKBV v gradu Hompoš v Pivoli 10, Hoče pri Mariboru.

Na dogodku bodo izpostavljeni trendi ekološkega kmetijstva v Evropi ter pri nas  in aktualne teme, ki lahko pospešijo ali upočasnijo razvoj. Povabljeni predstavniki z več ministerstev bodo predstavili svoje poglede,  strokovnjaki/raziskovalci analize stanja na zavarovanih območjih (vodovarstvena, Natura 2000, parki), vpliv  ekološkega kmetijstva na zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, povečanje rodovitnosti tal in ohranitev ter povečanje biodiverzitete (okoljski vidiki trajnosti).

Sledil bo premislek o novih genskih tehnikah (NGT) –  obetih in tveganjih ter zakaj so in bodo tudi prihodnje v ekološkem kmetijstvu prepovedane kot so tudi ostali gensko spremenjeni organizmi (GSO), o problematiki ostankov pesticidov v živilih in zakaj so ekološka lahko rešitev v izogib njihovem vnosu v telo in negativnim vplivom na zdravje,  prehrani v javnih zavodih, opredelili se bomo kaj je res zeleno v slovenkam gostinstvu in turizmu (družbeni vidiki trajnosti).

Ekonomski in tržni vidiki preusmeritve v ekološko kmetijstvo bodo iztočnica za okroglo mizo z naslovom »Kako doseči izboljšave v verigah vrednosti – povezovanje in  promocija (EKOLOŠKO + LOKALNO = IDEALNO)«, kjer se bodo s stališči soočili predstavniki ekoloških kmetov, poslovnega sektorja, pristojnih ministerstev in drugi deležniki (ekonomski vidiki trajnosti).

Vzporedno bodo predstavljeni tekoči in/ali nedavno zaključeni raziskovalni domači in mednarodni projekti, EIP projekti, projekti LAS in drugi, ki vključujejo ekološko kmetijstvo/ekološka živila in delavnica s posebej povabljenimi deležniki na temo kmetijstva na zavarovanih območjih (organizirata Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU in Filozofska fakulteta UL).

V avli in na ploščadi pred fakulteto bodo prestavitve ekoloških kmetij, organizacij,.. in potekala bo tudi izmenjava izkušenj in dobrih praks med udeleženci.

Udeležba je brezplačna in je financirana s sredstvi iz »Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021-2023«.  Zaradi lažje organizacije dogodka zbiramo predhodne prijave do 17.10.2023 do 10. ure po e-pošti eko.svetovanje.fkbv@um.si ali po telefonu ali 02 320 90 08 in preko obrazca po spletu na linku https://1ka.arnes.si/AKTUALNOeko2023 – podrobnejši program pa je na povezavi http://www.fkbv.um.si/

Nazaj

Prihajajoči dogodki