Objavljena pravilnik in tehnološka navodila o integrirani pridelavi poljščin, zelenjave, hmelja, sadja in oljk ter grozdja

Objavljena pravilnik in tehnološka navodila o integrirani pridelavi poljščin, zelenjave, hmelja, sadja in oljk ter grozdja

Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, Sadjarstvo, Vinogradništvo in vinarstvo, Hmeljarstvo, Oljkarstvo, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje  | 
Objavljena pravilnik in tehnološka navodila o integrirani pridelavi poljščin, zelenjave, hmelja, sadja in oljk ter grozdja

V petek sta bila v Uradnem listu RS številka 31/2023 objavljena Pravilnik o integrirani pridelavi poljščin, zelenjave, hmelja, sadja in oljk ter grozdja in Tehnološka navodila za integrirano pridelavo poljščin, zelenjave, hmelja, sadja in oljk ter grozdja kot priloge k pravilniku.

Ključne besede: pravilnik, tehnološka navodila, integrirana pridelava

Pravilnik ureja način in postopke integrirane pridelave kmetijskih rastlin, kontrolo, certificiranje in označevanje ter promet integriranih pridelkov.

Tehnološka navodila vsebujejo ukrepe za izvajanje integriranega načina pridelave kmetijskih rastlin, ki so razdeljeni na zahteve, priporočila in prepovedi. 

Cilji, ki se jih zasleduje z  integrirano pridelavo, so: uravnoteženo izvajanje agrotehničnih ukrepov, nadzorovana uporaba gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, pospeševanje in ohranjanje biotske raznovrstnosti z ustreznimi metodami varstva rastlin ter kontrolirana pridelava in certificiranje pridelkov, kar omogoča sledenje v prometu in obenem daje potrošnikom zagotovilo, da proizvodi ustrezajo višjim standardom kakovosti.

Besedilo pravilnika in tehnoloških navodil je na voljo na povezavi

Nazaj

Prihajajoči dogodki