22. marec, svetovni dan voda - pospešimo spremembe

22. marec, svetovni dan voda - pospešimo spremembe

Kmetijstvo in okolje  | 
V Sloveniji z izvajanjem dobre kmetijske prakse zagotavljamo, da je voda pitna iz praktično vsake pipe.

V Sloveniji z izvajanjem dobre kmetijske prakse zagotavljamo, da je voda pitna iz praktično vsake pipe.

Tema letošnjega svetovnega dneva voda je »Pospešimo spremembe« (»Accelerating change«). Čista (pitna) voda ni samoumevna dobrina, je tudi del skrbno načrtovanega okvira predpisov in ukrepov, ki zagotavljajo varstvo voda.

Ker je Slovenija z vodami bogata država, se niti ne zavedamo vseh razsežnosti pomena oskrbe z vodo, vendar pa nam oči vse bolj odpirajo vse pogostejše suše v kmetijstvu.

Ključne besede: voda, svetovni dan voda,

Pomen vode v kmetijstvu in pri pridelavi hrane

Podnebne spremembe pomenijo prilagajanje na nova dejstva. Med panogami, ki so zaradi podnebnih sprememb najbolj prizadete, je tudi kmetijstvo. Višanje temperatur, vremenski ekstremi, drugačne razporeditve padavin postavljajo pridelavo hrane pred nove izzive. Odziv na to so uvedbe novih kmetijskih kultur in namakanje.

Namakanje bo vse bolj nujno za zagotavljanje stabilnega in kakovostnega pridelka. Sodelovanje med resorji (predvsem s področij voda, kmetijstva in narave) je ključno za izgradnjo novih namakalnih sistemov in njihovo umeščanje v prostor. Slovenija je vodnata država, voda in tla so njeno bogastvo, povezava med njimi pa je namakanje kmetijskih zemljišč. Pri tem na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije apeliramo na odločevalce, da poenostavijo postopke in zakonodajo za vzpostavitev namakalnih sistemov.

Pomen gozdov za vode

Pri nas si kmetije brez gozda skoraj ne moremo predstavljati. Upravljanje in gospodarjenje z gozdom je pomemben vir dohodka za številne slovenske kmetije. Tako se prepletata gospodarska in okoljska vloga gozda.

Gozd je namreč ekosistem, ki bistveno prispeva k ohranjanju dobrega stanja voda. Stabilni in zdravi gozdovi lahko zadržijo in postopno oddajajo vodo. To pomeni, da so pri soočanju s podnebnimi spremembami in izrednimi vremenskimi dogodki, nenadomestljivi za izravnavanje vodnega režima brez ekstremnih pretokov vodnih tokov, kar zmanjšuje poplavno ogroženost. Gozdovi so pomembni za ohranjanje naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov.  

(povzeto po sporočilu za javnost MKGP)

Nazaj

Prihajajoči dogodki