V veljavo stopila nova uredba o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

V veljavo stopila nova uredba o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Kmetijstvo in okolje, Živinoreja, Gozdarstvo in lovstvo, Gospodarjenje  | 
Uredba prinaša nekaj poenostavitev.

Uredba prinaša nekaj poenostavitev.

Vlada je 25. oktobra sprejela Uredbo o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih. Izvajanje ukrepa bo omogočilo ponovno vzpostavitev kmetijskih zemljišč, primernih za kmetijsko pridelavo. Podpora bo namenjena povračilu stroškov, nastalih pri agromelioracijskih delih za čiščenje zaraščenih površin. 

Ključne besede: zaraščanje, uredba

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je za izvajanje ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih pripravilo novo Uredbo o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih (uredba), ki v primerjavi s predhodno veljavno Uredbo o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih vsebuje jasnejše določbe posameznih pogojev in druge ključne spremembe.

Ključni poudarki iz uredbe:

  • za območje požarišča na Krasu po požaru v juliju 2022 so predpisane izjeme za čiščenje površin, ki so bile pred požarom kmetijska zemljišča v zaraščanju,
  • med upravičenimi površinami je črtana površina, ki je v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč vpisana kot 2000–gozd,
  • priložena zakupna pogodba ni več pogoj in v primeru, da vlagatelj ni lastnik kmetijskega zemljišča v zaraščanju, mora priložiti soglasje (so)lastnika za izvedbo ukrepa,
  • zadevna površina v zadnjih petih letih pred vložitvijo vloge na javni razpis ni bila upravičena do plačil na površino, vezane na oddajo zbirne vloge,
  • za namen oprostitve plačila dohodnine so opredeljene obveznosti predložitve računov in dokazil o plačilu za naložbo,
  • v prehodnih in končnih določbah je opredeljen prehod na elektronsko oddajo vlog (vloge in zahtevki za javne razpise, ki bodo v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni do 31. decembra 2023, se oddajajo še po fizični poti).

Objava novega javnega razpisa za namen izvajanja ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih sledi predvidoma še v letošnjem letu.

Uredbo o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih si lahko preberete v Uradnem listu RS.

(Vir: MKGP)

Nazaj

Prihajajoči dogodki