Živinoreja v EU skladna s predpisi o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini

Živinoreja v EU skladna s predpisi o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini

Kmetijstvo in okolje, Živinoreja, Živinoreja, Živinoreja, Živinoreja  | 
Živinoreja v EU skladna s predpisi o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini

Najnovejše poročilo Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) o prisotnosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini in nekaterih snovi v živih živalih in živalskih proizvodih ponovno dokazuje, da živinorejci sprejemajo potrebne ukrepe za izpolnjevanje predpisov EU o uporabi zdravil za uporabo v veterinarski medicini. Odstotek neskladnih vzorcev v letu 2021 je bil nižji kot v prejšnjih letih.

Ključne besede: živinoreja, zdravila, predpisi

Leta 2021 so vse države članice EU, Islandija, Norveška in Združeno kraljestvo v okviru spremljanja ostankov poročale o skupno 621 205 vzorcih. Zakonodajni okvir EU opredeljuje najvišje dovoljene vrednosti, ki so dovoljene v programih nadzora živil in spremljanja za nadzor prisotnosti zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živalih za proizvodnjo živil in živalskih proizvodih, ter najvišje dovoljene vrednosti ostankov pesticidov v ali na živilih in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter prisotnost nekaterih onesnaževal v živalskih proizvodih. Na splošno je bilo leta 2021 od 351 637 ciljnih vzorcev le 0,24 % neskladnih vzorcev, torej skoraj nobenega; gre za trend, ki ga opažamo v zadnjem desetletju. To poudarja, da se ostanki skorajda ne pojavljajo in da jih pristojni organ, ki te proizvode odstrani s trga, vedno odkrije, kar zagotavlja varnost živil EU.

To poročilo je jasen in celovit dokaz zavezanosti evropskih živinorejcev k zagotavljanju varnosti prehranske verige in varovanju javnega zdravja.

"To je pozitiven trend, ki kaže, da živinorejci v EU resno jemljejo svojo odgovornost za zagotavljanje varnosti prehranske verige. Pozitivne novice se težje prebijejo skozi medijski zid, vendar bi jih bilo treba bolj poudarjati, tudi s strani nosilcev odločanja v EU. To še dodatno dokazuje, kako pomembno je ohraniti evropski živinorejski sektor in preprečiti, da bi evropske politike povzročile zmanjšanje števila proizvajalcev v Evropi," je dejal Miguel-Angel Higuera, predsednik delovne skupine Copa-Cogeca za zdravje in dobro počutje živali. 

Vir: Copa-Cogeca

Nazaj

Prihajajoči dogodki