Previdno in po pameti

Previdno in po pameti

Kmetijstvo in okolje, Sporočila za javnost, Obvestila za javnost, Kmetijstvo, Obvestila, Varstvo narave in okolja  | 
Previdno in po pameti

"Na nasvet se obrnite na javno službo kmetijskega svetovanja pri KGZS, ki bo, kot vedno ob naravnih nesrečah, prisluhnila in ustrezno svetovala," poziva Roman Žveglič, predsednik KGZS.

Glede na včeraj aktiviran Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) z namenom ustrezne obravnave problematike po vsebinah, ki so v njeni pristojnosti, podaja osnovne informacije tako za izvajalce dejavnosti kot tudi za splošno javnost.

Živila

Za namen ustreznega ravnanja z živili je Nacionalni inštitut za javno zdravje pripravil napotke tako za nosilce živilske dejavnosti kot tudi za širšo javnost:

Dokument vsebuje ključne informacije glede ravnanja z nepoplavljenimi živili, ravnanja s poplavljenimi živili, napotke glede živil, pri katerih je prekinjena hladna veriga ter napotke glede pitne vode.

Živali

Za živali je treba ustrezno poskrbeti z namestitvijo v suh prostor, odmaknjen od poplavljenih površin. Zagotoviti je treba ustrezno krmo in vodo. V primeru spremembe zdravstvenega stanja živali naj rejci obvestijo svojega veterinarja, v primeru pogina pa pokličejo Veterinarsko-higiensko službo.

Fitofarmacevtska sredstva

Vsi distributerji, ki se ukvarjajo s prometom s fitofarmacevtskimi sredstvi (FFS), kot tudi posamezniki, ki hranijo tovrstna sredstva doma, naj navedena sredstva nemudoma umaknejo iz ogroženih območij, kot tudi iz vseh območjih, kjer velja povečana stopnja ogroženosti, ter tako preprečijo kontaminacijo voda, zlasti pitne vode.

Distributerji FFS naj v skladiščih izvajajo vse ukrepe zaščite po načrtih zaščite v primeru poplav. V primeru nesreče naj takoj obvestijo pristojne organe oziroma za nujne primere pokličejo številko 112.

Vir: MKGP

_____________________________________________

Izjava predsednika KGZS Romana Žvegliča

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Poljedelstvo

Prikaz in predavanja - kombinirane setve različnih vrst rastlin in novi tipi pridelave silaž kot krmne baze za prežvekovalce,

08. 04. 2024 ob 09:00

Gostilni Urška, Plitvica 10A, 9253 Apače

Vabimo vas na brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse s področja POLJEDELSTVA – KOMBINIRANE SETVE RAZLIČNIH VRST RASTLIN IN NOVI TIPI PRIDELAVE SILAŽ KOT KRMNE BAZE ZA PREŽVEKOVALCE,  ki je organizirano v okviru Programa razvoja podeželja, pod ukrep Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja.