V javni obravnavi je predlog krovne uredbe za izvajanje intervencij razvoja podeželja

V javni obravnavi je predlog krovne uredbe za izvajanje intervencij razvoja podeželja

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Pravo, Gospodarjenje  | 
Foto Pexels

Foto Pexels

Na portalu E-demokracija je objavljen predlog Uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij razvoja podeželja, ki niso vezane na površino ali živali, iz strateškega načrta SKP 2023–2027 za RS. Gre za prvo izmed uredb, ki niso vezane na živali ali površino. Javna obravnava predloga uredbe traja do vključno 31. 5. 2023.

Ključne besede: javna obravnava, intervencija, razvoj podeželja, SKP 2023-2027

Gre za krovno uredbo, ki ureja skupne določbe za intervencije in podintervencije. Posamezni predpisi, ki bodo urejali izvajanje intervencij ali podintervencij, bodo podrobneje uredili vsebine kot: predmet podpore, upravičenca, upravičene in neupravičene stroške, stopnje intenzivnosti pomoči, pogoje, obveznosti in upravne sankcije.

Uredba je krovna in ne ureja predmeta podpore, ne ureja upravičenca in ne navaja upravičenih naložb, stroškov, temveč izključno splošne skupne določbe. S tem prispeva k poenotenju skupnih določil med različnimi intervencijami in podintervencijami ter k razbremenitvi posameznih področnih predpisov. Slednji se bodo osredotočali izključno na specifično vsebino, vse ostalo, kar je skupno in splošno in je za vse enako, je poenoteno urejeno v tej uredbi.

Se pravi, da bo ta uredba skupaj s področnimi, vsebinskimi uredbami podlaga za izvedbo javnih razpisov iz Strateškega načrta SKP 2023-2027. Javna obravnava predloga uredbe traja do vključno 31. 5. 2023. V tem času lahko oddate komentar, preko portala E-demokracija TUKAJ.

Nazaj

Prihajajoči dogodki