Zbiranje odpadne embalaže FFS in odpadnih FFS

Zbiranje odpadne embalaže FFS in odpadnih FFS

Kmetijstvo in okolje, Rastlinska pridelava  | 
Zbiranje odpadne embalaže FFS in odpadnih FFS

GIZ Fitofarmacije obvešča, da od avgusta 2023 dalje zbira odpadno embalažo fitofarmacevtskih sredstev (FFS) podjetje Surovina d.o.o..

Embalaža se bo zbirala tudi v okviru letne zbiralne akcije, še naprej bo omogočen tudi en brezplačni odvoz na leto.

Pogoji za prevzem odpadne embalaže FFS ostajajo enaki. Embalaža mora biti pravilno očiščena in pripravljena za prevzem, sicer ne bo prevzeta. Pri tem sledite naslednjim navodilom:

 • Odpadno embalažo tekočih FFS, ki so pakirana v ročke, plastenke, steklenice in pločevinke, morate po uporabi najmanj trikrat izprati s čisto vodo. Prazna embalaža FFS se pri traktorskih napravah očisti z integriranim sistemom, ki je na napravi za nanašanje.
 • Odpadno embalažo trdnih FFS (npr. granulatov, prahu, WP, WG formulacij) morate temeljito izprazniti, vendar je ne izpirajte.
 • Pravilno izpraznjeno in očiščeno odpadno embalažo FFS brez zamaškov odložite v prozorno vrečo, priložite tudi ločene zamaške.
 • Vrečo opremite s svojimi podatki: ime, priimek in naslov.
 • Vreče oddajte trgovcu (distributerju), pri katerem ste FFS kupili. Lahko pa jih sami oddate v zbiralnico podjetja Surovina d.o.o. V tem primeru se o oddaji predhodno dogovorite z GIZ Fitofarmacije. Izberete lahko katerikoli izmed treh zbiralnic: Ljubljana, Maribor ali Žalec.
 • Pravilno izpraznjeno odpadno embalažo FFS, odloženo v označeni prozorni vreči, mora trgovec (distributer) BREZPLAČNO prevzeti nazaj, ko jo kmet želi vrniti.
 • Če pri opravljanju kmetijske dejavnosti zberete vsaj 5 m3 odpadne embalaže FFS, jo lahko za brezplačni prevzem prijavite na kontaktni elektronski naslov tudi zunaj zbiralne akcije.
 • Komunalne odpadne embalaže FFS (od vrtičkarjev) distributerji niso dolžni prevzemati.

Navodila za prevzem odpadnih FFS

Kaj sodi med odpadna FFS

 • Ostanki FFS, ki ostajajo po njihovi uporabi v prodajni embalaži.
 • Sredstva, ki jim je potekel rok uporabe, registracija ali dovoljenje za uporabo.
 • Odpadna embalaža, ki je ni bilo mogoče pravilno očistiti.

Shranjevanje odpadnih FFS

Odpadna FFS, ki jih ni mogoče takoj na primeren način odstraniti, mora uporabnik do oddaje hraniti v posebnih pokritih, nevnetljivih in nekorozivnih posodah, izven dosega otrok, v skladiščih, kjer se tudi sicer hranijo FFS. 

Oddaja odpadnih FFS

 • Odpadna FFS lahko brezplačno oddate svojemu trgovcu (distributerju) v času, ko poteka prodaja FFS in zbiralna akcija odpadnih FFS.
 • Obvestilo o času in načinu zbiranja je nameščeno na prodajnem mestu.
 • Odpadna FFS prinesite na zbirno mesto zavita v zaščitno folijo ali v prozorni plastični vrečki. Posamezna vrečka ne sme biti težja od 40 kg!
 • Ob oddaji odpadnih FFS lahko prevzemnika odpadnih FFS prosite za potrdilo o prevzemu.
 • Komunalnih odpadnih FFS (od vrtičkarjev) distributerji niso dolžni prevzeti. Le-ta lahko oddate izvajalcem javne službe zbiranja komunalnih odpadkov oz. lokalnemu komunalnemu podjetju v njihovih zbirnih centrih oz. v njihovi mobilni zbiralnici med akcijo zbiranja nevarnih odpadkov.
 • Odpadni biocidi, mineralna gnojila, rastlinski dodatki, vreče s semeni ter druge odpadne kemikalije NE sodijo v akcijsko zbiranje odpadnih FFS, zato ne bodo prevzeti!
 • Trgovec hrani prevzeta odpadna FFS do zbiralne akcije, ki vsako leto potekala med oktobrom in decembrom.
 • Za oddajo večjih količin (nad 100 kg) odpadnih FFS se lahko za brezplačni prevzem prijavite na kontaktni elektronski naslov tudi izven zbiralne akcije. Količine, večje od 100 kg, bodo pred prevzemom pregledane.

Dodatne informacije

 • GIZ fitofarmacije, email: info@fitofarmacija.si, Tel: 051 608 801
 • Slopak d.o.o., email: lipovz.ancik@slopak.si, Tel: 01 5600 250
 • Surovina d.o.o., email: narocilaffs@surovina.com, Tel: 02 70 72 209
 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska 22, Ljubljana, Tel: 01 300 1300
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodinjska ulica 6, Ljubljana, Tel: 01 51 36 600

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki