Uporaba fitofarmacevtskih sredstev

Uporaba fitofarmacevtskih sredstev

Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje  | 
Uporaba fitofarmacevtskih sredstev
Vestno vodite zakonsko določene evidence

V zvezi s skupnim dopisom oziroma pozivom Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) ter Statističnega urada RS pojasnjujemo, da ima Uprava za varno hrano pravno podlago za pošiljanje tovrstnih pozivov v 19. členu Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS-1, Uradni list RS, št. 83/12, 35/23 - odl. US), ki v četrtem odstavku določa, da mora »uporabnik FFS za poklicno rabo podatke iz drugega odstavka tega člena posredovati Upravi na njeno zahtevo.« Drugi odstavek določa, da mora uporabnik »Za vsako tretiranje posebej voditi podatke o uporabi FFS, ki vsebujejo najmanj podatke iz 67. člena Uredbe 1107/2009/ES.«

Torej Uprava lahko uporabnika pozove, da ji uporabnik da podatke, v konkretnem primeru pa UVHVVR in SURS uporabnike skupaj pozivata, da te podatke namesto na UVHVVR pošljejo neposredno na SURS.  Predvidevamo, da so se za skupni dopis odločili zato, da preskočijo vmesni korak, saj bi UVHVVR tako ali tako morala poslati te podatke na SURS. Ne glede na to pa člane opozarjamo, da vestno vodite evidence, h katerim ste po zakonu zavezani.

Nazaj

Prihajajoči dogodki