Kako ravnati ob poplavah

Kako ravnati ob poplavah

Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Obvestila za javnost, Kmetijstvo, Obvestila  | 
Kako ravnati ob poplavah

Javna služba kmetijskega svetovanja pri KGZS pripravila tehnološka navodila, kako ravnati ob poplavah

Kmetijam, ki so jih prizadele nedavne ujme, predvsem poplave, na KGZS svetujemo, da upoštevajo tehnološka navodila za ravnanje ob poplavah, ki so jih pripravili strokovnjaki javne službe kmetijskega svetovanja pri KGZS. Navodila se bodo še prilagodila sedanjim razmeram, zato spremljajte našo spletno stran.

Prav tako priporočamo, da se za nasvet, kako ukrepati na kmetijah v takšnih primerih, obrnete na svojega kmetijskega svetovalca oziroma svetovalko, njihove kontakte pa poiščite na spletnih straneh kmetijsko-gozdarskih zavodov na vašem območju. Seznam zavodov oziroma njihovih spletnih strani lahko vidite TUKAJ.

Kontakti ministrstva

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano občanom – kmetovalcem ter nosilcem dejavnosti, prizadetim v poplavah, sporoča kontaktne e-naslove in telefonske številke, kamor se lahko obrnejo po odgovore in nasvete, ki so v pristojnosti Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (IRSKGLR) ter Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). V primeru IRSKGLR gre za ravnanje kmetovalcev z rejnimi živalmi, krmo, kmetijskimi pridelki, semeni in zaščitnimi sredstvi, v primeru UVHVVR pa gre za nosilce dejavnosti.

Kontakti IRSKGLR so naslednji:

  • Urad glavnega inšpektorja, Dunajska 58, Ljubljana; e-naslov: mkgp@gov.si, telefon: 01/ 4345 702 ali 031 313 007
  • Območna enota (OE) Murska Sobota (povodje Mure): e-naslov: irskglr@gov.si, telefon: 041 318 568
  • OE Maribor (povodje Drave): e-naslov: irskglr@gov.si, telefon 041 630 286
  • OE Novo mesto (povodje spodnje Save s Krko): e-naslov: irskglr@gov.si, telefon 051 324 416
  • OE Celje (povodje Savinje): e-naslov: e-naslov: irskglr@gov.si, telefon 031 313 007
  • OE Ljubljana (srednja Sava s pritoki): e-naslov: irskglr@gov.si, telefon 051 324 416
  • OE Kranj (zgornja Sava s pritoki): e-naslov: irskglr@gov.si, telefon 031 373 360

 Kontakti območnih uradov (OU) UVHVVR v delovnem času so naslednji:

Delovni čas območnih uradov UVHVVR je v ponedeljek in v sredo od 9:00 – 11:00 ure.

Zunaj delovnega časa OU UVHVVR naj občani pokličejo na številko 112.

Nazaj

Prihajajoči dogodki