Odločb za sušo še ni

Odločb za sušo še ni

Kmetijstvo in okolje, Obvestila za javnost, Kmetijstvo, Travništvo in pridelava krme  | 
Odločb za sušo še ni

Ocena škode po suši v letu 2022 še ni bila v celoti potrjena na vladi, zato odločb o finančni pomoči po suši oškodovanci še niso prejeli.

Z namenom pomoči živinorejskim kmetijam je Vlada RS potrdila samo oceno izpada krme zaradi suše in 25. novembra lani izdala Odlok o finančni pomoči zaradi izpada krme leta 2022. Gre za pomoč de minimis in ne za pomoč iz proračunskih rezerv, iz katerih se krije škoda po suši.

Upravičenci do te pomoči so vsi rejci govedi, drobnice, kopitarjev ali prašičev, ki so v letu 2022 oddali zbirno vlogo, pridobili oceno škode zaradi suše na kmetijskih rastlinah za krmo in so imeli v reji najmanj 2 GVŽ ter obtežbo 0,9 GVŽ/ha. Agencija je upravičencem izdala informativne odločbe do 21. decembra 2022.

Vsa vprašanja glede odločb in izplačila finančne pomoči po tem odloku lahko oškodovanci naslovite na namenski poštni predal: skt-pomoci@gov.si ali pokličete informacijsko pisarno Agencije RS za kmetijske trge in razvoj  na telefonsko številko 01/580 77 92.

Nazaj

Prihajajoči dogodki