Poziv za vključitev v intervencije Strateškega načrta SKP za obdobje 2023 – 2027

Poziv za vključitev v intervencije Strateškega načrta SKP za obdobje 2023 – 2027

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Sporočila za javnost, Obnovljivi viri, Kmetijske podpore, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje  | 
Poziv za vključitev v intervencije Strateškega načrta SKP za obdobje 2023 – 2027

Približuje se 10. julij 2023 s katerim se zaključuje rok za oddajo zbirnih vlog z zahtevki za plačila za intervencije kmetijske politike za leto 2023. Analize že vloženih zahtevkov kažejo, da je za nekatere intervencije interes večji, za druge pa nekoliko manjši.

Ključne besede: zbirne vloge, intervencije: SOPO, KOPOP, EK, LOPS, BVR, natura 2000, DŽ

Ker je do konca roka za oddajo vlog še slabe tri tedne, pozivamo tiste, ki boste svoje vloge oddali v naslednjih dneh, da si pred oddajo ponovno dobro pregledate možne intervencije in operacije ter se odločite kaj od ponujenega bi na svoji kmetiji lahko izvajali.

Predvsem vas vabimo k vključitvi v sheme za podnebje in okolje (SOPO), intervencije kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil (KOPOP), ekološkega kmetovanja (EK), lokalnih pasem in sort (LOPS), biotičnega varstva rastlin (BVR), nature 2000 in dobrobiti živali (DŽ).

Kmetje, ki ste svojo zbirno vlogo že oddali in se želite vključiti v dodatne intervencije, lahko to izvedete z dopolnitvijo zbirne vloge do 10. julija 2023.

Vse informacije o intervencijah Strateškega načrta SKP 23-27 lahko najdete v tiskanih navodilih, ki so vam dostopna pri kmetijskih svetovalcih ali v elektronski obliki na spletnih straneh KGZS (www.kgzs.si) v rubriki »Vse o zbirnih vlogah«.

Za vsa vprašanja ter pojasnitev podrobnosti in nejasnosti pa so vam na razpolago kmetijskih svetovalcih Javne službe kmetijskega svetovanja pri KGZS.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki