Uspešen zaključek kampanje za oddajo zbirnih vlog za leto je 2023

Uspešen zaključek kampanje za oddajo zbirnih vlog za leto je 2023

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Sporočila za javnost, Gospodarjenje  | 
Vnos zbirne vloge na Izpostavi KGZS Črnomelj

Vnos zbirne vloge na Izpostavi KGZS Črnomelj

Z letom 2023 se je pričelo izvajanje novih intervencij iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo. Javna služba kmetijskega svetovanja (JSKS), ki deluje v okviru KGZS, je za kmete izvajala informiranje o novih intervencijah in nudila pomoč pri elektronskem izpolnjevanju in oddaji zbirnih vlog.

Spremljanje ugotovitev ARSKTRP in podajanje dokazov ter pojasnil je upravičencem omogočena preko aplikacije SOPOTNIK in FOTOSOPOTNIK. 

Ključne besede: kmetijstvo, SKP, zbirne vloge, kampanja, 2023-2027, JSKS

Svetovanje in pomoč se je izvajalo na 73 lokacijah po vsej Sloveniji. Pri tem je aktivno sodelovalo 213 kmetijskih svetovalcev. Poleg novih intervencij so na ARSKTRP pripravili tudi novo aplikacijo za vnos vlog, v katero je vgrajeno več kontrol, hkrati pa potrebno vnašati tudi nekaj več podatkov kot v preteklih letih.

"Zato smo na KGZS sistemsko pristopili k usposabljanju in z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS pred začetkom roka za oddajo zbirnih vlog, za kmetijske svetovalce izvedli 17 usposabljanj iz vseh vsebin intervencij nove SKP in dela s spletno aplikacijo," razlaga vodja oddelka za kmetijsko politiko in razvoj podeželja pri KGZS dr. Jernej Demšar. "Zaradi potrebe po poznavanju mnogih pravil in pogojev novih intervencij ter vseh podrobnosti delovanja vnosne aplikacije, trdimo, da je svetovanje in pomoč pri vnosu zbirnih vlog, ki jo izvajajo kmetijski svetovalci, postala strokovno zelo zahtevna naloga z veliko odgovornostjo."

V roku za oddajo zbirnih vlog, ki je potekal od 31. marca do 10. julija 2023 je bilo oddanih 54.730 zbirnih vlog. Večina vlagateljev (98,5%) se je po pomoč pri izpolnjevanju  obrnila na kmetijske svetovalce. Število oddanih zbirnih vlog je za 1.092 manjše kot v letu 2022, ko je na ARSKTRP prispelo 55.822 zbirnih vlog. Za informiranje vlagateljev je bilo po vse Sloveniji pripravljenih 219 usposabljanj, od tega 206 v živo in 13 preko spleta. Usposabljanj se je udeležilo 13.280 udeležencev. O novih intervencijah so kmetijski svetovalci pripravili številne prispevke v nacionalnih in lokalnih medijih (časopisi, glasila, radijske in televizijske kmetijske oddaje in nasveti, …), na spletnih straneh pa so bile objavljene tudi video predstavitve intervencij. Za navodila o vseh intervencijah v tiskani obliki je poskrbelo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dostopna pa so bila na vseh lokacijah JSKS.   

Z naročanjem kmetov na oddajo zbirnih vlog je elektronsko izpolnjevanje in oddaja vlog preko spletne aplikacije v letošnjem letu potekala tekoče z le redkimi krajšimi izpadi delovanja sistema. Kmetijskim svetovalcem pri KGZS je ob dobrem sodelovanju z ARSKTRP in MKGP uspelo v rednem roku za oddajo zahtevkov za leto 2023 pomagati vsem vlagateljem, ki so prosili za pomoč pri izpolnjevanju zbirne vloge. Na KGZS ocenjujemo, da je bila kampanja za oddajo zahtevkov za intervencije kmetijske politike težka, dolga a uspešno izvedena in zaključena.

"Od leta 2023 dalje bo ARSKTRP tudi s pomočjo satelitskih posnetkov preverjala aktivnosti, ki se izvajajo na kmetijskih površinah. Zato je še toliko bolj pomembno, da je na zbirnih vlogah opravljena točna prijava in v primeru sprememb opravljena dopolnitev zbirne vloge," poudarja Demšar.

Spremljanje ugotovitev ARSKTRP in podajanje dokazov ter pojasnil je upravičencem omogočena preko aplikacije SOPOTNIK in FOTOSOPOTNIK. 

Dostop do aplikacije SOPOTNIK je omogočen preko spletne strani https://ekmetijstvo.gov.si/farmer-app/ z uporabniškim imenom in geslom, ki ste ga prejeli natisnjenega ob oddaji zbirne vloge.

Začasne rezultate ugotovitev bo ARSKTRP aktivno osveževala od 1. avgusta do 13. oktobra 2023. Zadnji rok za spremembe in umike zahtevkov s strani vlagateljev je 2. november 2023 razen za shemo ozelenitev ornih površin prek zime intervencije SOPO, kjer je zadnji rok 29. marec 2024.

Predlagamo, da se aktivno vključite v spremljanje ugotovitev Agencije in se po potrebi pravočasno odzovete preko aplikacije SOPOTNIK oz. FOTOSOPOTNIK.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki