Novice

Izberite kategorijo:
RAZPISI: naložbe v kmetijska gospodarstva, pred...
Obvezna usposabljanja KOPOP, EK in DŽ - drobnic...
Optimizacija pridelave hmelja
Slovensko kmetijstvo 2017 v številkah
Prebivalec Slovenije je v 2017 proizvedel povpr...
Kmetovanje na vodovarstvenih območjih
Obseg OMD v Sloveniji bo tudi po reformi predvi...
Predstavitev projekta Life Natura Viva
KGZS sodeluje v projektu Life Naturaviva
Pri reševanju težav kmetov, ki kmetujejo na VVO, ni bilo po letu 2015 nobenega napredka zaradi neodzivnosti MKGP in MOP.

Pravica do kmetovanja

Kmetijstvo in okolje, Sporočila za javnost, Stališča in pripombe | 10. 05. 2018
Kakovostnih in zanesljivih pridelkov ter gospodarne pridelave hrane si ni mogoče zamisliti brez sodobnega varstva rastlin.
Ne, hvala, imam svojo vrečko!
Upravičeni stroški, ki jih lahko upravičenec uveljavlja na javnem razpisu, so investicije v tehnološke posodobitve črpališča ter dovodnega omrežja namakalnih sistemov vključno z ureditvijo vodnega vira
Posebno mesto pri uporabi FFS ima skrb za čebele in druge neciljne organizme, ki so izpostavljeni FFS z nabiranjem nektarja, cvetnega prahu in medene rose neposredno ob nanašanju FFS.