Novice

Izberite kategorijo:
Dvojna merila pri varovanju pitne vode
Foto Pexels
Knjiga, ki je lahko lepo darilo - Začimbe in di...
Lastniki gozdov lahko pridobijo do 25 nalepk brezplačno.
Posvet o pridelavi jagod
Udeleženci okrogle mize (z desne proti levi): Andrej Simončič (KIS), Maša Žagar (MKGP),  Anton Jagodic (KGZS), Darja Zadnik (KGZS - Zavod Nova Gorica), Matjaž Frešer (Vina Frešer) in Janez Srnko (Kmetija Srnko) ter voditeljica Barbara Božič.
Posvet ob svetovnem dnevu tal - 5. decembru
V javni razpravi osnutek uredbe glede registrac...
Razpoložljivost in cenovna dostopnost gnojil
Nov način znižanja trošarine za gorivo po 1. 1....
37.  tradicionalni posvet javne službe kmetijsk...
RAZPIS: dva milijona evrov za naložbe v namakal...
Novi primeri visoko patogene aviarne influence...

Tla so temelj

Kmetijstvo in okolje, Obvestila za javnost, Kmetijstvo, | 18. 11. 2022
Tla so temelj
Roman Žveglič, predsednik KGZS; Janez Pirc, direktor KGZS; Irena Šinko, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; Miran Mihelič, direktor Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja
VABILO: Dobre prakse naravi prijaznega kmetijst...
Kmetica leta 2022 je postala Majda Sinreih.
KGZS gostila navzkrižni mednarodni obisk v okvi...
Okrogla miza ob obletnivi Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Na fotografiji od leve proti desni: Marko Krošelj; izr. prof. dr. Jerneja Jakopič; Andreja Brence; prof. dr. Franci Štampar; Tatjana Buzeti; prof. dr. Peter Bončina; Anton Koršič; Janez Pirc; Mauro Favot; Mario Šilec.
Podpredsednica ZTKS Urška Topolšek Planinšek, predsednik KGZS Roman Žveglič in strokovna sodelavka ZTKS Renata Kosi
Liam MacHale, Irsko združenje kmetov; Roman Žveglič, predsednik KGZS; Janez Pirc, direktor KGZS
predsednik KGZS Roman Žveglič
Od leve proti desni: prof. dr. Janez Bogataj, ministrica Irena Šinko, predsednik Združenja kmečkih sirarjev Slovenije Milan Pustotnik, predsednik ZZS Borut Florjančič, direktor KGZS Janez Pirc
Zaradi povečane aktivnosti podlubnikov redno pr...
Izjemen uspeh slovenske ekipe na svetovnem prve...
Obvestilo za prejemnike pomoči po PKP
Prijava škode v akvakulturi in marikulturi
Posodobljen okvirni terminski načrt objave javn...
Delavnica dodatna obdelava živinskih gnojil

Povejte svoje mnenje

Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Stališča in pripombe, | 16. 09. 2022
Povejte svoje mnenje
Predstavniki kmetijstva so evropske poslance seznanili z razlogi za nasprotovanje predlogu Uredbe o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev.
Zbornica in Zakon o morskem ribištvu
Foto Pexels
Poziv kmečkim sirarjem k udeležbi na 3. Festiva...
Prijava škode po suši

Povezovanje kmetov

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Živinoreja, | 25. 08. 2022
Povezovanje kmetov
Bonita na sejmu AGRA 2022
Navodila za uveljavljanje primera višje sile za...
Koristne informacije na dosegu roke
Od leve proti desni Roman Žveglič, Filip Tobias, moderatorka, Irena Šinko, Anton Medved
Skupna stališča glede predloga nove evropske za...
Srečanje nevladnih kmetijskih organizacij z vlado v Lipovcih (Foto: Vlada RS)
Pomoč pri energentih in reprodukcijskem materia...
Suša povzroča veliko škodo tudi pri koruzi
Letošnja suša ima po oceni KGZS razsežnosti nar...
Poziv za oddajo pripomb na desetletne območne n...
Ekološki kmetje lahko zaprosijo za izjemo od pr...
Prav prisrčno vabljeni na Kmečki praznik Skupno...
Foto: www.krskopoljski-prasic.si
Foto Pexels
Foto Pexels
Margrethe Vestager, evropska komisarka za konkurenco
Javna razgrnitev okoljskega poročila in strateš...
Odloki vlade za blažitev krize zaradi dviga cen...
Od leve proti desni: predsednik KGZS Roman Žveglič, strokovna tajnica odbora dr. Dušica Majer, predsednik odbora Milan Unuk, član odbora Stanko Rukav, podpredsednik odbora Pavel Zatler in član odbora Gregor Mlakar
Vračilo preplačila v primeru, ko je bila pristo...
Množična udeležba na predavanjih za kmete o Nat...
Preprostejši postopek po škodi s točo
Predlogi za izboljšanje razmer pri pridelavi ze...
Na 50. kvizu zmagali Gorenjci
Vodstvo KGZS si je skupaj s kmetijsko ministrico ogledalo posledice škode nedavne ujme
Za odpravo odločb, stroške odvoza sadre naj pre...
Možnost ugodnega nakupa opozorilnih tabel za la...
Foto Pexels
Ocena škode po neurju s točo v Pomurju še poteka
Dobrote slovenskih kmetij so tokrat dišale tudi...
Otvoritev 33. Festivala Dobrote slovenskih kmetij
Izvaja se nadzor nad prodajalci sezonskega sadj...
Foto Pexels
Vabljeni na 6. strokovni posvet Reja drobnice
Neusklajene spremembe zbujajo skrb
Odpravljanje zaraščanja se izvaja z agromelioracijskimi deli, kot so krčitev grmovja in dreves, izravnava zemljišča in odstranitev kamnitih osamelcev.
Do spremembe je prišlo zaradi izrednih razmer, ki se odvijajo na trgu gradbenih del in surovin.
Naj bo odpadne hrane čim manj
Ob dnevu Zemlje
Izbrana kakovost (IK) za žita se pripravlja že štiri leta in člani odbora pričakujejo, da se bo postopek čimprej končal.
Vodja prodaje Milena Fištrovič in direktorica Urška Hojnik.
Ukinitev ukrepov zaradi HPAI H5N1 pri prostoživ...

Spremembe pri prahi

Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava, | 11. 04. 2022
Spremembe pri prahi
Odločitev za razvoj ali pot v slepo ulico kmeti...
Košnja ali mulčenje naj bosta opravljena čim bolj zgodaj zjutraj ali čim bolj pozno zvečer, ko na cvetoči podrasti še ni ali ni več opraševalcev.
Imajo zveri prednost pred prehransko varnostjo?
Javna razgrnitev predloga operativnega programa...
Foto Pexels
Uvedba novih mehanskih in avtonomnih avtomatizi...
Tudi mlečna veriga mora skrbeti za to, da se bo...
Konec marca se izteče odlog plačila prispevkov...
Pobude KGZS za večjo pridelavo hrane
Posledice zimske suše in nizkih temperatur v ma...
Kmetje predlagamo ukrepe za večjo samooskrbo
Za tehnično pomoč je namenjeno 380.000 evrov, za racionalizacijo sezonske selitve panjev pa do 26.000 evrov.
Foto: Pomurski sejem
Foto Pexels
Foto Pexels
Dognojevanje ozimnih žit je pomembno
RAZPISI: za delovanje nevladnih organizacij do...
Foto: sasa-novice.si
Pravočasna vključitev v razpravo o umestitivi javne infrastrukture, kot so na primer kolesarske steze, zmanjšajo potencialne konflikte med različnimi uporabniki prostora.
Foto Pexels
Evropa mora poskrbeti zato, da njeni prebivalci ne bi bili lačni
Na površine v zaraščanju lahko sadimo divje češnje
KGZS na sejmu Agritech
Spletna objava knjige o agrarnih skupnostih
Foto Pexels
Foto Pexels
RAZPIS: Za boljšo izkoriščenost namakalnih sist...
Razpis podpira med drugim naložbe v zmanjšanje toplotnih izgub pri gradnji objektov z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo: skladišča in hladilnice za kmetijske pridelke,
Arhiv: KGZS
Vabilo k sodelovanju pri oblikovanju novega cil...
Zaradi dviga cen energentov pomoč tudi kmetijstvu
Začenja se elektronsko izpolnjevanje zbirnih vl...
Poziv dobaviteljem živil v javne zavode - bodit...
Fotografija je simbolična
Tematska infografika | Avtor Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Dodatni roki za oddajo vlog po dveh kmetijskih...
mag. Marjan Dolenšek Foto: Agrobiznis-Finance
V začetku februarja se je začela zimska rez v triletnih nasadih jablan Bonita, demonstracija rezi je bila izvedena v Artičah med vztrajnim sneženjem.
Foto: MKGP
Informativna usposabljanja za ukrepe kmetijske...
Finančno nadomestilo zaradi dviga cen energento...
Foto Pexels
Vabilo na predavanje Dobre prakse naravi prijaz...
Še je čas za sodelovanje na 33. Državnem ocenje...
OBVESTILO za sektor sadja o ponovnem začetku pl...
Vam dobava živil v javne zavode povzroča težavo?
Foto Pexels
Foto: Matija Sušnik
Foto Pexels
Foto: ELO
Zdaj je čas – oddajte vlogo za uveljavljanje ol...
RAZPIS: za zaščito živali na paši pred medvedom...
Foto Pexels
Foto Pexels
Foto Pexels
Starejši kmetje ponovno upravičeni do enkratneg...
Priročnik za učitelje o sadju in zelenjavi
RAZPIS: individualne in kolektivne naložbe v pr...
Predmet podpore so tudi ureditve pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi.
RAZPIS: naložbe za zmanjšanje emisij toplogredn...