Sprememba ukrepov glede aviarne influence

Sprememba ukrepov glede aviarne influence

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Perutnarstvo, Dopolnilne dejavnosti  | 
Fotografija je simbolična

Fotografija je simbolična

Dovoljena je reja perutnine in ptic v ujetništvu v ograjenem prostoru, krmiti in napajati jih je potrebno v zaprtih prostorih.

 

Ključne besede: aviarna influenca, sprememba ukrepov

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) obvešča, da je Državno središče za nadzor bolezni sprejelo sklep o spremembi ukrepov zaradi pojavov visoko patogene aviarne influence pri prostoživečih pticah.

Tako je po novem dovoljeno rediti perutnino in ptice v ujetništvu v ograjenem prostoru, krmiti in napajati pa v zaprtih prostorih. Če to ni izvedljivo, morajo biti živali v zaprtih prostorih oziroma rejene na način, da se prepreči stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi, kot je veljajo do sedaj. Ostali ukrepi so nespremenjeni.

UVHVVR rejce perutnine poziva, da dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe, s katerimi lahko zmanjšajo možnost vnosa bolezni v rejo in prenos med rejam. Pri znakih, ki bi lahko kazali na pojav aviarne influence v reji (spremembe v proizvodnji – padec nesnosti, povečana umrljivost, zmanjšana poraba vode in krme, spremembe v obnašanju živali), pa naj nemudoma pokličejo svojega veterinarja.

Več informacij na spletni strani UVHVVR - Aviarna influenca v Sloveniji TUKAJ.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki