Ukinitev ukrepov zaradi HPAI H5N1 pri prostoživečih pticah

Ukinitev ukrepov zaradi HPAI H5N1 pri prostoživečih pticah

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Perutnarstvo  | 
Ukinitev ukrepov zaradi HPAI H5N1 pri prostoživečih pticah

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je včeraj sporočila, da so zaradi ugodnega epizootiološkega stanja preklicani ukrepi zaradi pojavov visoko patogene ptičje gripe (aviarne influence) pri prostoživečih pticah. V Uradnem listu 49/2022 je bil tako objavljen Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o določitvi nujnih ukrepov v zvezi s pojavi aviarne influence pri prostoživečih pticah

Ključne besede: perutnina, aviarna influenca, ptičja gripa, preventivni ukrepi

 

Ne glede na to UVHVVR poziva rejce perutnine, da izvajajo biovarnostne ukrepe, s katerimi lahko zmanjšajo možnost vnosa bolezni v rejo in prenos med rejami:

  • preprečevanje dostopa prostoživečim pticam (predvsem vodnim) do perutnine,
  • preprečevanje dostopa prostoživečim pticam do krme in vode za perutnino,
  • omejitve obiskov ljudi v prostorih, kjer je nastanjena perutnina in upoštevanje ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni (namestitev razkuževalnih barier, uporaba zaščitne obleke in obutve, umivanje in razkuževanje rok,...),
  • uporaba opreme za enkratno uporabo ali čiščenje in razkuževanje opreme pred uporabo na drugem gospodarstvu s perutnino,
  • izogibanje stikom z bolnimi ali poginjenimi prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi pticami in ujedami (s kontaminirano obutvijo in obleko se lahko virus nehote raznese na perutnino).

Zelo pomembno je tudi zgodnje odkrivanje bolezni. Z izvajanjem ukrepov za zgodnje odkrivanje in hitro potrditev bolezni se lahko omeji širjenje bolezni in posledično zmanjšajo škode, ki jih pojav bolezni povzroči.

Pri znakih, ki bi lahko kazali na pojav ptičje gripe v reji (klinični znaki, spremembe v proizvodnji – padec nesnosti, povečana umrljivost, zmanjšana poraba vode in krme), naj rejci perutnine nemudoma pokličejo svojega veterinarja.

Nazaj

Prihajajoči dogodki