Obvestilo o vstopu sektorja mleka v novo programsko obdobje 2023 – 2025

Obvestilo o vstopu sektorja mleka v novo programsko obdobje 2023 – 2025

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Govedoreja, Drobnica, Trženje in promocija, Živinoreja, Gospodarjenje  | 
Foto Pexels

Foto Pexels

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS obvešča, da SEKTOR MLEKA nadaljuje s plačevanjem prispevka za namen promoviranja po že utečenem postopku in promocijskimi aktivnostmi tudi v letih 2023, 2024 in 2025.

Ključne besede: mleko, promocija, prispevek, zakon o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov

V letu 2011 je stopil v veljavo Zakon o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (Ur.l. RS, št. 26/11 in 57/12, v nadaljevanju ZPKŽP), ki zavezuje sektorje, ki se odločijo prostovoljno vstopiti v promocijo po tem zakonu, da prispevajo določeno višino prispevka za namen promoviranja kmetijskih in živilskih proizvodov.

Sektor mleka tako vstopa v novo 3. triletno programsko obdobje, ki bo trajalo od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2025, kar pomeni, da se bo za to obdobje obračunaval prispevek za promocijo (skladno z Uredbo o obveznem prispevku za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja mleka za obdobje 2023-2025 – Ur. l. RS 77/22).

Vrednost višine prispevka ostaja enaka. Pomeni 0,50 evra na 1.000 litrov mleka.

Navodila in ostale podrobne informacije o prispevku najdete na povezavi TUKAJ

Vsa vprašanja v zvezi s prispevkom in promocijo sprejemajo na elektronski naslov: prispevek.promocija.mkgp@gov.si ali na telefonski številki (01) 478 90 98.

 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki