Objavljamo seznam priporočenih sort nekaterih žit za leto 2022/2023

Objavljamo seznam priporočenih sort nekaterih žit za leto 2022/2023

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Poljedelstvo, Rastlinska pridelava  | 
Foto Pexels

Foto Pexels

Bliža se čas jesenske setve ozimnih žit. Ponudba semena žit na trgu je zelo široka, še posebej velika je izbira pri ozimni pšenici in ječmenu. Za lažjo odločitev pri izboru sorte objavljamo seznam priporočenih sort nekaterih žit za leto 2022/2023, ki so ga pripravili na Kmetijskem inštitutu Slovenije.

Ključne besede: žita, seznam sort 2022/2023

Seznam je pripravljen na podlagi rezultatov večletnih poskusov, v katerih se ocenijo gospodarske lastnosti sort ozimnih žit: višina, kakovost in stabilnost pridelka, odpornost proti najpogostejšim boleznim in škodljivcem ter odpornost proti poleganju.

Sorte pšenice so razdeljene v kakovostne skupine A, B1, B2 in C. Nekatere sorte so glede kakovosti opredeljene z dvema razredoma. Na primer, če je sorta označena z B2/B1 pomeni, da ta sorta dosega praviloma B2, ob ugodnih vremenskih razmerah pa B1 kakovostni razred.

Za setev izberite uradno potrjeno (certificirano) seme, ki zagotavlja sortno pristnost in čistost, ustrezno zdravstveno stanje, visoko kalivost, odsotnost semena plevelov in drugih primesi. Takšno seme omogoča natančno setev, hiter in enakomeren vznik, rast in razvoj posevkov, ki bolje kljubujejo neugodnim vremenskim razmeram preko cele rastne dobe.

Preglednica 1: Minimalne vrednosti kakovostnih parametrov za razvrščanje pšenice v razrede

Kakovostni parameter/Razred

A

B1

B2

C

Vsebnost beljakovin (%)

14

12,5

11,5

10,5

Število padanja (s)

280

250

220

220

Hektolitrska masa (kg)

78

76

74

74

Sedimentacijska vrednost (ml)

40

32

27

/

Seznam priporočenih sort nekaterih žit 2022/2023 najdete na povezavi TUKAJ.

Nazaj

Prihajajoči dogodki