Posvet ob svetovnem dnevu tal - 5. decembru

Posvet ob svetovnem dnevu tal - 5. decembru

Kmetijstvo in okolje, Rastlinska pridelava  | 
Posvet ob svetovnem dnevu tal - 5. decembru

Ob Svetovnemu dnevu tal bo tudi v Sloveniji več dogodkov. Tako bo 5. decembra 2022 v okviru svetovnega dneva tal potekalo tudi srečanje Slovenskega partnerstva za tla. 

 

Ključne besede: svetovni dan tal

Posvet bo potekal prek portala zoom: https://us06web.zoom.us/j/83870686576?pwd=ajFHdXhvck9FZ0JZU0JYL3VDVjVKQT09,

Prijave zbira Helena Matoz, helena.matoz@gov.si.

VABILO IN PROGRAM

Tla so eden najpomembnejših naravnih virov, v katerih se prepletata živi in neživi svet. Skupaj z vodo in zrakom predstavljajo neločljivi del treh osnovnih temeljev kopenskega okolja.

Tla opravljajo mnoge funkcije in storitve, ki so pomembne za delovanje ekosistemov in s tem omogočajo življenje na zemlji (ekosistemske storitve). Omogočajo pridelavo hrane, so vir surovin,  omogočajo kroženje snovi ter energije, zadržujejo in razgrajujejo škodljive snovi ter s tem predstavljajo naraven filter za varovanje podzemnih voda. Oblikujejo krajino in predstavljajo vir biotske raznovrstnosti, dajejo življenjski prostor ljudem in drugim živim bitjem.

Nastajanje tal je zelo počasen proces in ga merimo najmanj v tisočletjih. Vsako uničenje tal je zato dokončno.

Ob naraščajočih potrebah prebivalstva in podnebnih spremembah so tla izpostavljena številnim nevarnostim in procesom degradacije. Med te spadajo erozija, zmanjšanje količine organskih snovi v tleh, poplave, pozidava zemljišč ter onesnaževanje tal.

Kmetijska tla so ključna za slovenskega kmeta, ki je nosilec pridelave hrane in skrbnik slovenskega podeželja. Slovenija ima precej razgiban relief in talne lastnosti, kar posledično zelo omejuje možnosti za intenzivnejšo ter s tem učinkovito kmetijsko pridelavo. Predvsem zaradi velikega nagiba, plitvih in skalovitih tal ter vse večje pozidanosti imamo v Sloveniji vse manj površin, primernih za pridelavo hrane, zato je še toliko bolj pomembno, da tla varujemo in ohranjamo.

Za ohranjanje tal kot ključnega naravnega vira je izredno pomembno zavedanje o njihovem pomenu ter varovanju. Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo ter organizacija Global Soil Partnership sta leta 2013 razglasili 5. december za svetovni dan tal. Vsako leto je ob svetovnem dnevu tal izpostavljena določena vsebina. Letošnji svetovni dan tal nosi naslov: "Soils: where food begins".

 

 

 

 

 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki