Preprostejši postopek po škodi s točo

Preprostejši postopek po škodi s točo

Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Obvestila za javnost, Kmetijstvo  | 
Preprostejši postopek po škodi s točo

Kmetje, ki so utrpeli posledice nedavnega neurja s točo, bodo lažje uveljavljali višjo silo

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije se je z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) ter Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) dogovorila za poenostavitev postopka uveljavljanja višje sile pri tistih kmetijah, ki jih je prizadela toča. Da bi pospešili celoten postopek, morajo kmetije čim prej oddati obrazec za javljanje višje sile, ki ga dobijo na spletni strani ARSKTRP (https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/ARSKTRP/SNP/ZV-2022/Obrazec_visja_sila_vidno.docx).

Tokrat izjemoma ni treba prilagati dokazil (ker je bilo prizadeto širše območje Slovenije), saj bo kot dokazilo služil seznam prizadetih občin in katastrskih občin, to pa bodo dopolnili še s posnetki Agencije RS za okolje. Na MKGP obljubljajo, da bodo v začetku prihodnjega tedna pripravili še bolj podrobnejša navodila glede uveljavljanja višje sile.

Sicer pa še vedno velja, da nosilec kmetijskega gospodarstva (KMG), ki zaradi posledic toče ne more izpolniti zahtev ali obveznosti za ukrepe, ki jih je prijavil na zbirni vlogi, sporoči višjo silo na prej omenjenem obrazcu Sporočanje višje sile ali izjemnih okoliščin in ga pošlje na ARSKTRP v 15 delovnih dneh od datuma, ko to lahko stori, vendar pred morebitnim pregledom  na kraju samem. Nosilec KMG na obrazcu kot razlog višje sile označi »huda naravna nesreča, ki je resno prizadela KMG«, v rubriki »opis primera višje sile« pa opiše primer višje sile.

Nazaj

Prihajajoči dogodki