Ekološki kmetje lahko zaprosijo za izjemo od pravil pri dokupu konvencionalno pridelane krme

Ekološki kmetje lahko zaprosijo za izjemo od pravil pri dokupu konvencionalno pridelane krme

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, JSKS  | 
Ekološki kmetje lahko zaprosijo za izjemo od pravil pri dokupu konvencionalno pridelane krme

Zaradi neugodnih vremenskih razmer, ki so letos sušno prizadele različne konce Slovenije in jim še ni videti konca, se pri ekoloških kmetih pojavlja težava zaradi pomanjkanja ekološke krme. Sporočamo, da je možna odobritev izjem od pravil ekološkega kmetovanja.

Ključne besede: ekološko kmetijstvo, seno, suša, izjema, krma

V primerih, ko dokup ekološke krme ni možen, lahko kmetje v skladu z Uredbo EU št. 848/2018 oddajo Vlogo za odobritev izjeme od pravil ekološkega kmetovanja. Po odobritvi vloge lahko uporabijo ustrezno konvencionalno pridelano krmo.

Vlogo za odobritev izjeme od pravil ekološkega kmetovanja mora za svojo kmetijo oddati nosilec kmetije. Obrazec na povezavi TUKAJ.

Izpolnjen obrazec, ki mora biti podpisan s strani nosilca kmetije:

  • se pošlje na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za trajnostno kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana ali
  • skeniranega na e naslov: gp.mkgp@gov.si.

Pri izpolnjevanju obrazca bodite pozorni, da vnesete vse zahtevane podatke o vaši kmetiji in tudi podatke o vrsti izjeme za katero želim pridobiti dovoljenje ter količini / številu / vrsti/ obsegu površin / na katere se izjema nanaša.

Prav tako je nujno navesti razloge zakaj zaprošate za izjemo (kratka obrazložitev). Na koncu NE POZABITE na podpis vloge.

Več o tem na povezavi TUKAJ.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki