Tudi kmetje bodo do bolniške upravičeni že od 21. delovnega dne dalje

Tudi kmetje bodo do bolniške upravičeni že od 21. delovnega dne dalje

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Delo organov KGZS, Zaposlitev in sociala, Gospodarjenje  | 
Foto: Matija Sušnik

Foto: Matija Sušnik

Na včerajšnji seji Odbora za zdravstvo Državnega zbora je bil obravnavan in sprejet Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-U). Zakon mora sicer za uveljavitev dobiti še večino glasov v Državnem zboru, glede na včerajšnji potek seje pa na KGZS pričakujemo njegovo potrditev.

Ključne besede: kmetje, bolniška, dopolnitev zakona, zdravstveno varstvo

Cilj predloga zakona je vsem zavarovancem, tudi kmetom, če so le-ti zavarovani za pravico do bolniške, zagotoviti nadomestilo za čas začasne odsotnosti z dela, tako imenovane bolniške, v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) že od 21. delovnega dne dalje, in sicer v primeru bolezni ali poškodbe izven dela. Trenutno velja, da je zavarovanec do nadomestila v breme ZZZS v primeru bolezni ali poškodbe izven dela upravičen šele od 31. delovnega dne dalje.

V praksi čas čakanja na nadomestilo najbolj občutijo samostojni zavarovanci (na primer kmetje, podjetniki, …), saj delavci pravico do bolniške prvih 30 dni uveljavljajo v breme svojega delodajalca. Ker predlog skrajšuje obdobje za vse zavarovance, bodo kmetje tudi kot delodajalci, v primeru bolniške odsotnosti njihovih delavcev, prej razbremenjeni.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je sicer predlagala krajše časovno obdobje čakanja na pravico do bolniške v breme ZZZS kot to predvideva predlog zakona, kar žal ni bilo sprejeto. Ne glede na to pa predlog zakona pomeni pomemben premik v smeri naših predlogov ter kot tak tudi kmetom prinaša nova upravičenja.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki